Østjylland Liga – Nyt regelsæt

Til turneringen der blev afholdt på Peder Wessel var der spillere tilstede fra samtlige sidste sæsons hold, og der var bred enighed om at ændre formatet for Østjylland fra Trio til Double hold, da dette vil give flere hold i ligaen og dermed flere kampe.

Det er besluttet at Østjylland ligaen udelukkende skal benytte de nye medlemskort, og dermed spille med “rolling handicap” – dvs. handicap kan skifte undervejs i sæsonen og afspejler dermed til enhver tid spillerens aktuelle form.
Dette skulle under alle omstændigheder implementeres fra 2012.

Det nye regelsæt kan downloades her: www.dartliga.dk/wp-content/uploads/2011/09/Ligaregler_double.pdf

Kampprogrammet forventes klar i starten af uge 35.