Online Rating forklaret….

På de nye Medalist medlemskort udregnes rating/handicap efter følgende formel:

Medalist Handicap Rating forklaret

Det handicap du har fået ved at gennemføre spil og rating test er defineret ved følgende formel:

Formel 1.

Uddybende:

Denne formel beskriver at alle, der har opnået et gennemsnitlig rating  (rMR) på 17 eller mere, har/nedskrives til handicap/rating 17, uanset hvor højt et gennemsnitlig handicap( rMr) der er spillet til. Dette betyder at 17 er det højest handicap/rating, der kan opnås, uanset hvor god spilleren må være. For gennemsnitlige handicap (MR), der er mindre end 17, er spillerens handicap/rating det samme, som det gennemsnitlige handicap/rating (rMR) der er opnået igennem spil eller ratingtest. Indtil 54 spil er gennemført er handicappet midlertidigt og noteres med et M foran handicappet på maskinen.

Det gennemsnitlige handicap (rMR) udregnes efter resultaterne i ratingtest, Cricket og 01 spil. Hvor rMR er defineret ved følgende formel:

Formel 2.

Til beregning af rMR benyttes to variabler fra henholdsvis Cricket og 01 spillene: Antal gennemførte spil og Rådata, der beskriver den gennemsnitlige score/markering i spillene. Antal spil er givet, men rådata beregnes på forskellige måder for cricket og 01.

Beregning af rådata i 01 spil (r01) er defineret som følgende:

Formel 3

Uddybende:

Alle 01 spil, hvor der scores 45 eller flere point pr. runde beregnes et rådata tal (r01) efter følgende formel:

X = gennemsnitlige score pr. runde.

R01 = ((x – 45)/5) + 2

Dvs. at spilleren med en gennemsnitlig score på 65 point får følgende rådata tal:

Eks. R01 = ((65-45)/5) + 2  = 6

Ved 01 spil, hvor der scores mindre end 45 point i gennemsnit pr runde, opnås der automatisk et rådata tal på 1.

Beregning af rådata i cricket spil (rCR) er defineret som følgende:

Formel 4

Uddybende:

Alle cricket spil, hvor der i gennemsnit pr. rundes scores 1.5 eller flere markeringer, beregnes efter følgende formel:

Y = gennemsnitlige antal markeringer.

rCR = ((y-1.5)/0,2) + 2

Dvs. at en spiller der har 2 markeringer i gennemsnit, får et rådata tal ved følgende beregning:

rCR = ((2-1.5)/0,2) + 2 = 4,5

Ved cricket spil hvor der scores mindre end 1.5 markering pr. runde i gennemsnit, opnås der automatisk et rå data tal på 1.

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *