HCP Bullshooter – sådan virker det….

Ved overgangen til Bullshooter, så skal I forholde jer til et nyt HCP system.
Det første I skal være OBS på er at Cricket og 01 ratingen er 2 forskellige størrelser.
Det betyder at man har én rating for Cricket (kaldet MPR) og vi har én rating for 01 (kaldet PPD).

MPR betyder Marks Per Round. Dvs gennemsnitlig antal markeringer per runde.
PPD betyder Points Per Dart. Dvs gennemsnitlig antal point per pil.

Når vi skal inddele rækker og evt. skal konvertere til en Medalist rating til et stævne, så vil vi udelukkende kigge på den rating som hedder MPR for Cricket.
Hvorfor det?
Fordi uanset i hvilken række man spiller, så er reglerne for Cricket de samme og kan sammenlignes 1 til 1 uanset hvilket niveau man spiller på.
Det er derfor også kun nødvendigt for nye spillere at indspille en MPR – og så har vi en tabel hvor vi herefter tildeler en midlertidig 01-rating til spilleren.
Hvis vi brugte PPD ville der være større risiko for en unfair række-inddeling, da der spilles med mange forskellige regler i 01. (Fx Single Out, Master Out eller Double Out – Bulls Eye 50/50 eller 25/50)

I Cricket tildeles der markeringer til den lavest rangerede spiller startende med:
1 markering i 20, derefter 1 markering i Bull, 1 markering i 19, 1 markering i 18, 1 markering i 17 osv.
Der tildeles markeringer som vist i nedenstående tabel. Der vil aldrig blive tildelt point, som I kender det fra Medalist.

Som det ses er der i Cricket en forskel på hvor meget hcp der tildeles afhængig af niveauet på spillerne.
Fx. vil en MPR forskel på 1.0 være en stor forskel på lavt niveau, mens den samme forskel på 1.0 ikke har den samme betydning for bedre spillere, som må forventes at være færdige på væsentlig færre runder.
Det er værd at notere sig at man max kan tildeles 11 markeringer uanset hvilket niveauforskel der må være på spillerne.

I 01-spil spilles der med et “reverse hcp” hvor der tildeles point forlods til den højst rangerede spiller.
Vi spiller med en max 35% regel således at det tildelte hcp aldrig kan overstige 35% af startscoren.
Det betyder at i et 501 spil vil lavest rangerede spiller altid starte på 501, og den højst rangerede spiller maximum kan starte med en score på 676 (501*1,35).

Da de 2 ratings er uafhængige af hinanden, så kan der opstå situationer mellem 2 jævnbyrdige holde hvor fx Hold A har en hcp fordel i 01, mens Hold B har hcp fordel i Cricket.

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *