Bullshooter Danish Championship 2023, Munkebjerg

(For English, see below)

Danish Bullshooter Championship - indbydelse

Dartliga.dk og Bullshooter Europe inviterer til Bullshooter Danish Championship 2023.

Sted: Munkebjerg Hotel og Casino
Datoer: 30. juni – 2. juli 2023
Forventet præmiesum: 67.000 kr. samt trofæer til alle i top 3.

Krav til deltagelse: Min. 3 ligakampe spillet i enten efterårssæsonen 2022 eller forårssæsonen 2023.
Nye spillere (med gyldig rating) kan dog spille i single A rækker.
Hver dag har et fast deltagergebyr (fredag og lørdag har du mulighed for at spille 2 turneringer til samme pris), eller der kan købes et weekendpas som giver adgang til samtlige turneringer alle 3 dage for kun 500 kr.

Events:

FREDAG (Deltagergebyr 150 kr. per spiller):
Single Bermuda Triangle i 3 rækker
Format: Double Chance uden handicap
Kampstart kl. 14.00: C-række (Max 1,99)
Kampstart kl. 15.00: B-række (Max 2,99)
Kampstart kl. 16.00: A-række
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer

Single 01 i 3 rækker
Format: Double Chance med handicap. Single Bull
Kampstart kl. 18.00*: C-række (Single Out) (Max 1,99)
Kampstart kl. 19.00*: B-række (Double Out) (Max 2,99)
Kampstart kl. 20.00*: A-række (Double In/Out)
Forventet præmier: 1.000 kr. – 500 kr. – 300 kr. + trofæer
*De enkelte rækker starter først når Bermuda Triangle er færdigspillet

LØRDAG (Deltagergebyr 250 kr. per spiller)
Double Medley i 5 Rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out uden handicap. Single Bull
Kampstart kl. 11.00: C+CC-rækker (Single Out) (C Max 3,29 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 13.00: A-række (Double In/Out)
Kampstart kl. 14.00: B+BB-rækker (Double Out) (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,09)
Forventet præmier: 3.500 kr. – 2.000 kr. – 1.000 kr. – 600 kr. + trofæer til top 3

Single Cricket i 5 rækker*
Format: Direkte Knock out uden handicap
Kampstart kl. 19.00: C+CC-række (C Max 1,69 – CC Max 1,99)
Kampstart kl. 20.30: A-række
Kampstart kl. 21.00: B+BB-række (B Max 2,49 – BB Max 2,99)
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer
*Deltagelse i Single Cricket er betinget af at man ikke længere deltager i double-turneringen.

SØNDAG (Deltagergebyr 200 kr. per spiller)
Trio Medley
Format: Puljespil ⇒ Knock out med handicap. Split Bull
Kampstart kl. 11.00: C-række (Single Out) (Max 5,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 12.00: A-række (Double In/Out)
Kampstart kl. 13.00: B-række (Double Out) (Max 7,49 Max individuel 3,09)
Forventet præmier: 3.000 kr. – 1.800 kr. – 1.200 kr. + trofæer

Samtlige maskiner under hele event er på Free Play.
Registrering åbner 1 time før og lukker 10 min før kampstart på dagen.

Tilmelding til alle events laves i turneringskalenderen. Tilmeldingen til fredag er åben, lørdag og søndag forventes at åbne senest 22. maj.

Alle tilmeldingsgebyrer skal i år betales kontant på dagen (ingen kortbetaling for tilmelding – det er kun muligt at betale med kort ved baren og i butikken).

Spillerne skal være opmærksomme på at udvalgte kampe vil blive live-streamet.
Ønsker man ikke at spille på live-stream, så skal dette meddeles dommerbord ved indskrivning.

Indtagelse af egne medbragte drikke- og madvarer på spillestedet (dette inkluderer udendørsarealet) vil medføre diskvalifikation og bortvisning.

Priser på Munkebjerg Hotel:
Dobbeltværelse fra 1.240 kr.
Link til booking
Kampagnekode: Dart2023

Øl: 30,- (klippekort med 10 øl 250,-)
Mokai/RTD: 3 stk. 125,-
Kaffe ad libitum 25,-
1 fl. husets vin 225,-
1 gl. husets vin 50,-
Dagens ret 125,-
Pommes frites 40,-


Dartliga.dk and Bullshooter Europe have the pleasure of inviting you to the Bullshooter Danish Championship 2023.

Where: Munkebjerg Hotel and Casino, Vejle
When: 30 June – 2 July 2023
Expected prize pool: 67.000 DKK plus trophies to all Top 3.

Eligibility: A minimum of 3 league matches during either the autumn season 2022 or spring season 2023.
Non-league players with valid MPR are free to play single A flights.
Fixed entry fee each day (on Friday and Saturday, both events are included in the fee), or you can buy a weekend pass which includes all events on all 3 days for only 500 DKK.

Events:

FRIDAY (Entry fee 150 DKK per player):
Single Bermuda Triangle – 3 flights
Format: Double Chance, no handicap
Starting time 14.00: C flight (Max 1,99)
Starting time 15.00: B flight (Max 2,99)
Starting time 16.00: A flight
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies

Single 01 – 3 flights
Format: Double Chance with handicap. Single Bull
Starting time 18.00*: C flight (Single Out) (Max 1,99)
Starting time 19.00*: B flight (Double Out) (Max 2,99)
Starting time 20.00*: A flight (Double In/Out)
Expected prize money: 1.000 DKK – 500 DKK – 300 DKK + trophies
*Starts only after the respective flight in Bermuda Triangle is finished.

SATURDAY (Entry fee 250 DKK per player)
Double Medley – 5 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out, no handicap. Single Bull
Starting time 11.00: C+CC flights (Single Out) (C Max 3,29 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Starting time 13.00: A flight (Double In/Out)
Starting time 14.00: B+BB flights (Double Out) (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,09)
Expected prize money: 3.500 DKK – 2.000 DKK – 1.000 DKK – 600 DKK + trophies for Top 3

Single Cricket – 5 flights*
Format: Direct knock-out, no handicap
Starting time 19.00: C+CC flights (C Max 1,69 – CC Max 1,99)
Starting time 20.30: A flight
Starting time 21.00: B+BB flight (B Max 2,49 – BB Max 2,99)
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies
*Participation in Single Cricket is contingent on the player no longer playing in Double Medley.

SUNDAY (Entry fee 200 DKK per player)
Trio Medley
Format: Round robin ⇒ Knock-out with handicap. Split Bull
Starting time 11.00: C flight (Single Out) (Max 5,99 Max individuel 2,29)
Starting time 12.00: A flight (Double In/Out)
Starting time 13.00: B flight (Double Out) (Max 7,49 Max individuel 3,09)
Expected prize money: 3.000 DKK – 1.800 DKK – 1.200 DKK + trophies

All machines are on Free Play during the entire weekend.
Check-in starts 1 hour before and closes 10 min prior starting time of play on the day.

For registration, contact your local operator or send an email to info@dartliga.dk.

All entry fees to be paid in cash on the day at the venue – no card payments of entry fees. Payments in DKK or equivalent in EUR.
Both cash (only DKK though) and card payments are accepted at the bar and shop.

We want to inform the players that selected matches will be live-streamed. If you do not wish to play on live-stream, please notify the judges at the time of registration/check-in.

Participants and visitors are only allowed to consume food and drink bought on the premises (this includes the outside area). Failure to do so will result in disqualification and expulsion.

Room rates at Munkebjerg Hotel:
Shared double starting from 1.240 DKK
Link to booking
Campaign code: Dart2023

Beer: 30,- (250,- for a 10-beer voucher)
Various RTD: 3 for 125,-
Coffee/tea 25,- (unlimited refill)
House wine – bottle 225,-
House wine – glass 50,-
Dish of the day 125,-
French fries 40,-