Bullshooter Danish Championship 2024, Munkebjerg

(For English, see below)

Dartliga.dk og Bullshooter Europe inviterer til Bullshooter Danish Championship 2024.

Sted: Munkebjerg Hotel og Casino
Datoer: 28. juni – 30. juni 2024
Forventet præmiesum: 75.000 kr. samt trofæer til alle i top 3.

Krav til deltagelse: Min. 3 ligakampe spillet i enten efterårssæsonen 2023 eller forårssæsonen 2024.
Forårets rating er gældende for rækkeinddeling, har man ikke spillet i foråret, så er det efterårssæsonens rating som er gyldig.
Nye spillere (med gyldig rating) kan dog spille i A-rækker.
Hver dag har et fast deltagergebyr (fredag og lørdag har du mulighed for at spille 2 turneringer til samme pris), eller der kan købes et weekendpas som giver adgang til samtlige turneringer alle 3 dage for kun 500 kr.

Events:

FREDAG (Deltagergebyr 200 kr. per spiller):
Single Cricket i 3 rækker
Format: Double Chance med handicap
Kampstart kl. 14.00: C-række (Max 1,99)
Kampstart kl. 15.00: B-række (Max 2,99)
Kampstart kl. 16.00: A-række
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer

Trio 01 i 3 rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out med handicap. Single Bull
Kampstart kl. 18.00*: C-række (Single Out) (Max 5,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 19.00*: B-række (Double Out) (Max 7,49 Max individuel 3,19)
Kampstart kl. 20.00*: A-række (Double In/Out)
Forventet præmier: 2.100 kr. – 1.000 kr. – 600 kr. + trofæer
*De enkelte rækker starter først når Single Cricket er færdigspillet

LØRDAG (Deltagergebyr 250 kr. per spiller)
Double Medley i 5 Rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out uden handicap. Single Bull
Kampstart kl. 11.00: C+CC-rækker (Single Out) (C Max 3,39 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 13.00: A-række (Double In/Out)
Kampstart kl. 14.00: B+BB-rækker (Double Out) (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,19)
Forventet præmier: 3.000 kr. – 2.000 kr. – 1.000 kr. – 600 kr. (Præmie til nr. 4. kun ved min. 17 deltagere i rækken) + trofæer til top 3

Perfect 8
Format: Medley Double In/Double Out uden handicap – Single Bull.
Kl. 11.00 – De 8 bedste herrer og damer fra efterår- og forårssæson kæmper om en garanteret plads i landsholdets bruttotrup ved EM Læs mere her

Begynderturnering (gebyr 50 kr – der skal ikke betales dagsgebyr på 250 kr. for nye spillere)
Format: Double Chance – 501 Open In/Open Out – Single Bull
Kl. 18.00: 1 åben række
Trofæer til Top 3

Single 01 i 5 rækker*
Format: Direkte Knock out uden handicap
Kampstart kl. 19.00: C+CC-række (C Max 1,59 – CC Max 1,99)
Kampstart kl. 20.30: A-række
Kampstart kl. 21.00: B+BB-række (B Max 2,49 – BB Max 2,99)
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer
*Deltagelse i Single 01 er betinget af at man ikke længere deltager i double-turneringen.

SØNDAG (Deltagergebyr 150 kr. per spiller)
Double Cricket i 5 rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out uden handicap.
Kampstart kl. 11.00: C+CC-række (C Max 3,39 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 12.00: A-række
Kampstart kl. 13.00: B+BB række (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,19)
Forventet præmier: 2.000 kr. – 1.200 kr. – 700 kr. + trofæer

Samtlige maskiner under hele event er på Free Play.
Registrering åbner 1 time før og lukker 10 min før kampstart på dagen.

Tilmelding til alle events laves i turneringskalenderen.
OBS: Første tilmeldingsfrist er 21. juni. Tilmelding efter den dato bliver formentlig til venteliste.

Alle tilmeldingsgebyrer skal betales kontant på dagen (ingen kortbetaling for tilmelding – det er kun muligt at betale med kort ved baren og i butikken).

Spillerne skal være opmærksomme på at udvalgte kampe vil blive live-streamet.

Turneringen afvikles ved brug af CompuSport Softwaren (i samtlige formater)
Vi anbefaler derfor alle deltagere at have CompuSport App installeret på deres telefon inden I ankommer til Munkebjerg.
Brug af App er ikke et krav, men det giver jer ekstra muligheder da i får push-notifikationer når kampene skal spilles.

I år indføres en 30%-regel. Det betyder at spiller man 30% over sin tilmeldte rating, og ender man på en præmiegivende placering, så vil man automatisk blive rykket op til rækken et niveau over i næste turnering. Sker det i søndagens turneringen, så vil det være gældende til næste Bullshooter Danish Championship.

Indtagelse af egne medbragte drikke- og madvarer på spillestedet (dette inkluderer udendørsarealet) vil medføre diskvalifikation og bortvisning.

Priser på Munkebjerg Hotel:
Dobbeltværelse fra 1.180 kr. (de billigste værelser lørdag til søndag er nu udsolgt)
Link til booking
Kampagnekode: Dart

Øl: 35,- (klippekort med 10 øl 300,-)
Mokai/RTD: 3 stk. 150,-
Kaffe ad libitum 40,-
1 fl. husets vin 250,-
1 gl. husets vin 55,-
Dagens ret 150,-
Pommes frites 50,-


Dartliga.dk and Bullshooter Europe have the pleasure of inviting you to the Bullshooter Danish Championship 2024.

Where: Munkebjerg Hotel and Casino, Vejle
When: 28-30 June 2024
Expected prize pool: 75.000 DKK plus trophies to all Top 3.

Eligibility: A minimum of 3 league matches during either the autumn season 2023 or spring season 2024.
Non-league players with valid MPR are free to play A flights.
Fixed entry fee each day (on Friday and Saturday, both events are included in the fee), or you can buy a weekend pass which includes all events on all 3 days for only 500 DKK.

Events:

FRIDAY (Entry fee 200 DKK per player):
Single Cricket – 3 flights
Format: Double Chance with handicap
Starting time 14.00: C flight (Max 1,99)
Starting time 15.00: B flight (Max 2,99)
Starting time 16.00: A flight
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies

Trio 01 – 3 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out with handicap. Single Bull
Starting time 18.00*: C flight (Single Out) (max 5,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 19.00*: B flight (Double Out) (max 7,49 combined, max 3,19 individual)
Starting time 20.00*: A flight (Double In/Out)
Expected prize money: 2.100 DKK – 1.000 DKK – 600 DKK + trophies
*Starts only after the respective flight in Single Cricket is finished.

SATURDAY (Entry fee 250 DKK per player)
Double Medley – 5 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out, no handicap. Single Bull
Starting time 11.00: C+CC flights (Single Out) (C – max 3,39 combined, max 1,79 individual; CC – max 3,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 13.00: A flight (Double In/Out)
Starting time 14.00: B+BB flights (Double Out) (B – max 4,99 combined, max 2,59 individual; BB – max 5,99 combined, max 3,19 individual)
Expected prize money: 3.000 DKK – 2.000 DKK – 1.000 DKK – 600 DKK (4th place prize money only paid with a minimum of 17 teams in a flight) + trophies for Top 3

01 Beginners’ tournament
Entry fee 50 DKK – new players do not pay the daily fee of 250 DKK
Format: Double chance – 501 Open In/Open out – Single Bull
Starting time 18.00: single flight, open entry
Trophies for Top 3

Single 01 – 5 flights*
Format: Direct knock-out, no handicap
Starting time 19.00: C+CC flights (C max 1,59; CC max 1,99)
Starting time 20.30: A flight
Starting time 21.00: B+BB flight (B max 2,49; BB max 2,99)
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies
*Participation in Single 01 is contingent on the player no longer playing in Double Medley.

SUNDAY (Entry fee 150 DKK per player)
Double Cricket – 5 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out, no handicap
Starting time 11.00: C+CC flights (C – max 3,39 combined, max 1,79 individual; CC – max 3,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 12.00: B+BB flights (B – max 4,99 combined, max 2,59 individual; BB – max 5,99 combined, max 3,19 individual)
Starting time 13.00: A flight
Expected prize money: 2.000 DKK – 1.200 DKK – 700 DKK + trophies

All machines are on Free Play during the entire weekend.
Check-in starts 1 hour before and closes 10 min before starting time of play on the day.

For registration, please contact your local operator or send an email to info@dartliga.dk.

All entry fees to be paid in cash on the day at the venue – no card payments of entry fees. Payments in DKK or equivalent in EUR.
Both cash (only DKK though) and card payments are accepted at the bar and shop.

We want to inform the players that selected matches will be live-streamed. If you do not wish to play on live-stream, please notify the judges at the time of registration/check-in.

The tournament will be run using CompuSport software (in all formats). We therefore recommend that all participants have the CompuSport app installed on their mobile phone before coming to Munkebjerg.
Use of the CompuSport app is not a requirement, but it will give participants the option to receive push notifications when their matches are called up.

We’re introducing the 30% rule this year. The rule means that if a participant’s rating in an event is 30% or more above the rating at the time of registration, and that participant ends up winning prize money in that particular event, the participant will be moved into a higher flight for the following event. In case this happens in Sunday’s event, the move will be applied at next year’s Bullshooter Danish Championship.

Participants and visitors are only allowed to consume food and drink bought on the premises (this includes the outside area). Failure to do so will result in disqualification and expulsion.

Room rates at Munkebjerg Hotel:
Shared double starting from 1.180 DKK (the cheapest rooms saturday to sunday now fully booked)
Link to booking
Campaign code: Dart

Beer: 35,- (300,- for a 10-beer voucher)
Various RTD: 3 for 150,-
Coffee/tea 40,- (unlimited refill)
House wine – bottle 250,-
House wine – glass 55,-
Hot dish of the day 150,-
French fries 50,-