Bullshooter Danish Championship 2024, Munkebjerg

(For English, see below)

Dartliga.dk og Bullshooter Europe inviterer til Bullshooter Danish Championship 2024.

Sted: Munkebjerg Hotel og Casino
Datoer: 28. juni – 30. juni 2024
Forventet præmiesum: 75.000 kr. samt trofæer til alle i top 3.

Krav til deltagelse: Min. 3 ligakampe spillet i enten efterårssæsonen 2023 eller forårssæsonen 2024.
Forårets rating er gældende for rækkeinddeling, har man ikke spillet i foråret, så er det efterårssæsonens rating som er gyldig.
Nye spillere (med gyldig rating) kan dog spille i A-rækker.
Hver dag har et fast deltagergebyr (fredag og lørdag har du mulighed for at spille 2 turneringer til samme pris), eller der kan købes et weekendpas som giver adgang til samtlige turneringer alle 3 dage for kun 500 kr.

Events:

FREDAG (Deltagergebyr 200 kr. per spiller):
Single Cricket i 3 rækker
Format: Double Chance med handicap
Kampstart kl. 14.00: C-række (Max 1,99)
Kampstart kl. 15.00: B-række (Max 2,99)
Kampstart kl. 16.00: A-række
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer

Trio 01 i 3 rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out med handicap. Single Bull
Kampstart kl. 18.00*: C-række (Single Out) (Max 5,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 19.00*: B-række (Double Out) (Max 7,49 Max individuel 3,19)
Kampstart kl. 20.00*: A-række (Double In/Out)
Forventet præmier: 2.100 kr. – 1.000 kr. – 600 kr. + trofæer
*De enkelte rækker starter først når Single Cricket er færdigspillet

LØRDAG (Deltagergebyr 250 kr. per spiller)
Double Medley i 5 Rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out uden handicap. Single Bull
Kampstart kl. 11.00: C+CC-rækker (Single Out) (C Max 3,39 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 13.00: A-række (Double In/Out)
Kampstart kl. 14.00: B+BB-rækker (Double Out) (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,19)
Forventet præmier: 3.000 kr. – 2.000 kr. – 1.000 kr. – 600 kr. (Præmie til nr. 4. kun ved min. 17 deltagere i rækken) + trofæer til top 3

Perfect 8
Format: Medley Double In/Double Out uden handicap – Single Bull.
Kl. 11.00 – De 8 bedste herrer og damer fra efterår- og forårssæson kæmper om en garanteret plads i landsholdets bruttotrup ved EM Læs mere her

Begynderturnering (gebyr 50 kr – der skal ikke betales dagsgebyr på 250 kr. for nye spillere)
Format: Double Chance – 501 Open In/Open Out – Single Bull
Kl. 18.00: 1 åben række
Trofæer til Top 3

Single 01 i 5 rækker*
Format: Direkte Knock out uden handicap
Kampstart kl. 19.00: C+CC-række (C Max 1,59 – CC Max 1,99)
Kampstart kl. 20.30: A-række
Kampstart kl. 21.00: B+BB-række (B Max 2,49 – BB Max 2,99)
Forventet præmier: 500 kr. – 300 kr. – 200 kr. + trofæer
*Deltagelse i Single 01 er betinget af at man ikke længere deltager i double-turneringen.

SØNDAG (Deltagergebyr 150 kr. per spiller)
Double Cricket i 5 rækker
Format: Puljespil ⇒ Knock out uden handicap.
Kampstart kl. 11.00: C+CC-række (C Max 3,39 Max individuel 1,79 – CC Max 3,99 Max individuel 2,29)
Kampstart kl. 12.00: A-række
Kampstart kl. 13.00: B+BB række (B Max 4,99 Max individuel 2,59 – BB Max 5,99 Max individuel 3,19)
Forventet præmier: 2.000 kr. – 1.200 kr. – 700 kr. + trofæer

Samtlige maskiner under hele event er på Free Play.
Registrering åbner 1 time før og lukker 10 min før kampstart på dagen.

Tilmelding til alle events laves i turneringskalenderen.
OBS: Første tilmeldingsfrist er 21. juni. Tilmelding efter den dato bliver formentlig til venteliste.

Alle tilmeldingsgebyrer skal betales kontant på dagen (ingen kortbetaling for tilmelding – det er kun muligt at betale med kort ved baren og i butikken).

Spillerne skal være opmærksomme på at udvalgte kampe vil blive live-streamet.

Turneringen afvikles ved brug af CompuSport Softwaren (i samtlige formater)
Vi anbefaler derfor alle deltagere at have CompuSport App installeret på deres telefon inden I ankommer til Munkebjerg.
Brug af App er ikke et krav, men det giver jer ekstra muligheder da i får push-notifikationer når kampene skal spilles.

I år indføres en 30%-regel. Det betyder at spiller man 30% over sin tilmeldte rating, og ender man på en præmiegivende placering, så vil man automatisk blive rykket op til rækken et niveau over i næste turnering. Sker det i søndagens turneringen, så vil det være gældende til næste Bullshooter Danish Championship.

Indtagelse af egne medbragte drikke- og madvarer på spillestedet (dette inkluderer udendørsarealet) vil medføre diskvalifikation og bortvisning.

Priser på Munkebjerg Hotel:
Dobbeltværelse fra 1.180 kr. (de billigste værelser lørdag til søndag er nu udsolgt)
Link til booking
Kampagnekode: Dart

Øl: 35,- (klippekort med 10 øl 300,-)
Mokai/RTD: 3 stk. 150,-
Kaffe ad libitum 40,-
1 fl. husets vin 250,-
1 gl. husets vin 55,-
Dagens ret 150,-
Pommes frites 50,-


Dartliga.dk and Bullshooter Europe have the pleasure of inviting you to the Bullshooter Danish Championship 2024.

Where: Munkebjerg Hotel and Casino, Vejle
When: 28-30 June 2024
Expected prize pool: 75.000 DKK plus trophies to all Top 3.

Eligibility: A minimum of 3 league matches during either the autumn season 2023 or spring season 2024.
Non-league players with valid MPR are free to play A flights.
Fixed entry fee each day (on Friday and Saturday, both events are included in the fee), or you can buy a weekend pass which includes all events on all 3 days for only 500 DKK.

Events:

FRIDAY (Entry fee 200 DKK per player):
Single Cricket – 3 flights
Format: Double Chance with handicap
Starting time 14.00: C flight (Max 1,99)
Starting time 15.00: B flight (Max 2,99)
Starting time 16.00: A flight
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies

Trio 01 – 3 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out with handicap. Single Bull
Starting time 18.00*: C flight (Single Out) (max 5,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 19.00*: B flight (Double Out) (max 7,49 combined, max 3,19 individual)
Starting time 20.00*: A flight (Double In/Out)
Expected prize money: 2.100 DKK – 1.000 DKK – 600 DKK + trophies
*Starts only after the respective flight in Single Cricket is finished.

SATURDAY (Entry fee 250 DKK per player)
Double Medley – 5 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out, no handicap. Single Bull
Starting time 11.00: C+CC flights (Single Out) (C – max 3,39 combined, max 1,79 individual; CC – max 3,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 13.00: A flight (Double In/Out)
Starting time 14.00: B+BB flights (Double Out) (B – max 4,99 combined, max 2,59 individual; BB – max 5,99 combined, max 3,19 individual)
Expected prize money: 3.000 DKK – 2.000 DKK – 1.000 DKK – 600 DKK (4th place prize money only paid with a minimum of 17 teams in a flight) + trophies for Top 3

01 Beginners’ tournament
Entry fee 50 DKK – new players do not pay the daily fee of 250 DKK
Format: Double chance – 501 Open In/Open out – Single Bull
Starting time 18.00: single flight, open entry
Trophies for Top 3

Single 01 – 5 flights*
Format: Direct knock-out, no handicap
Starting time 19.00: C+CC flights (C max 1,59; CC max 1,99)
Starting time 20.30: A flight
Starting time 21.00: B+BB flight (B max 2,49; BB max 2,99)
Expected prize money: 500 DKK – 300 DKK – 200 DKK + trophies
*Participation in Single 01 is contingent on the player no longer playing in Double Medley.

SUNDAY (Entry fee 150 DKK per player)
Double Cricket – 5 flights
Format: Round robin ⇒ Knock-out, no handicap
Starting time 11.00: C+CC flights (C – max 3,39 combined, max 1,79 individual; CC – max 3,99 combined, max 2,29 individual)
Starting time 12.00: B+BB flights (B – max 4,99 combined, max 2,59 individual; BB – max 5,99 combined, max 3,19 individual)
Starting time 13.00: A flight
Expected prize money: 2.000 DKK – 1.200 DKK – 700 DKK + trophies

All machines are on Free Play during the entire weekend.
Check-in starts 1 hour before and closes 10 min before starting time of play on the day.

For registration, please contact your local operator or send an email to info@dartliga.dk.

All entry fees to be paid in cash on the day at the venue – no card payments of entry fees. Payments in DKK or equivalent in EUR.
Both cash (only DKK though) and card payments are accepted at the bar and shop.

We want to inform the players that selected matches will be live-streamed. If you do not wish to play on live-stream, please notify the judges at the time of registration/check-in.

The tournament will be run using CompuSport software (in all formats). We therefore recommend that all participants have the CompuSport app installed on their mobile phone before coming to Munkebjerg.
Use of the CompuSport app is not a requirement, but it will give participants the option to receive push notifications when their matches are called up.

We’re introducing the 30% rule this year. The rule means that if a participant’s rating in an event is 30% or more above the rating at the time of registration, and that participant ends up winning prize money in that particular event, the participant will be moved into a higher flight for the following event. In case this happens in Sunday’s event, the move will be applied at next year’s Bullshooter Danish Championship.

Participants and visitors are only allowed to consume food and drink bought on the premises (this includes the outside area). Failure to do so will result in disqualification and expulsion.

Room rates at Munkebjerg Hotel:
Shared double starting from 1.180 DKK (the cheapest rooms saturday to sunday now fully booked)
Link to booking
Campaign code: Dart

Beer: 35,- (300,- for a 10-beer voucher)
Various RTD: 3 for 150,-
Coffee/tea 40,- (unlimited refill)
House wine – bottle 250,-
House wine – glass 55,-
Hot dish of the day 150,-
French fries 50,-

 

 

Ny Sæson Forår 2024

Så er alt klar til den nye sæson.
Alle kampprogrammer er uploadet, og spillestedernes kalendere skulle også passe.

Holdene der spiller Remote skal være særlig OBS på at vi har lavet nogle regelændringer i punkterne 7.12 – 7.12.7
Nu er det muligt at korrigere pile i remote play, men dog kun i særlige tilfælde.
Hvis der ved uheld trykkes på skiven, eller hvis en spiller kaster udenfor tur, så er det nu muligt at bruge “unthrow dart”-funktionen ved Remote Play.

I praksis skal spillet sættes på Pause ved at trykke på de gule knapper, modstanderne kontaktes og man kan så korrigere de pile som skal ændres.
Modstanderne skal så i deres ende godkende de ændringer som laves.

Funktionen må altså IKKE benyttes hvis maskinen har talt forkert. Hvis maskinen tæller, så er det den score som gælder.
Funktionen må heller ikke bruges hvis der kastes for tidligt, så er pilene tabt.
Funktionen skal kun benyttes hvis man ved uopmærksomhed får lavet en fejl, fx man ikke er opmærksom på en pil som ikke talte, og man får trykket en pil ind med hånden når man henter pilene uden at have trykket rød knap først.

Der må gerne spilles kampe allerede i den kommende uge, men resultater opdateres ikke dagligt før sæsonen officielt starter.
Husk at skrive til os hvis I flytter kampe, brug vores kontaktformular eller send os en mail (ikke brug hverken SMS, opkald eller brevduer).
Det er vigtigt at spillestedernes kalendere er opdateret – kalender er tæt pakket i denne sæson!

I ønskes alle en god sæson – og spil godt 🙂

Pride Cup 2024 Info

Opdateret info 05. februar 12.50

Fredag d. 9. februar er det tid til Semifinaler og Finale i Pride Cup.
Programmet for de sidste kampe kan ses her challonge.com/5ltfojp6/module

1. runde starter kl. 18.00.
Vi har trukket lod om hjemme/udehold i semifinalerne:
Ejby Dart er hjemmehold mod Bodegaen Aarup
Go Dart A er hjemmehold mod Landevejskroen

Finalen forventer vi starter tidligst kl. 20.00 – Finalisterne modtager info på SMS.

Liste over holdkaptajner findes længere nede på siden.
Dem får I brug for hvis der skal kommunikeres undervejs i kampen – sørg for at holdkaptajn er tilgængelig på det opgivne nummer og ikke har telefonen på lydløs!

Sørg for at vi har holdopstilling senest fredag kl. 15.00.
Dette sendes til info@dartliga.dk eller brug kontaktformularen.
Der kan laves en hurtig udskiftning på holdet lige ind til kampstart ved akut sygdom e.l., der skal I ringe på 20 30 00 08 såfremt der skal ændres noget i sidste øjeblik.

Nyt format til de afgørende kampe – nu spilles kampene bedst af 11.

Der spilles 4 singler, 4 doubler & 3 team
Single – Spiller 1 vs Spiller 1 – 701 Open In, Double Out
Single – Spiller 2 vs Spiller 2 – Cricket
Single – Spiller 3 vs Spiller 3 – Cricket
Single – Spiller 4 vs Spiller 4 – 501 Open In, Open Out
Double – Spiller 1 & Spiller 4 – Cricket
Double – Spiller 2 & Spiller 3 – 701 Open In, Double Out
Double – Spiller 4 & Spiller 1 – 701 Open In, Double Out
Double – Spiller 3 & Spiller 2 – Cricket
– Pause op til 5 min –
Team Double – Spiller 1/3 & Spiller 2/4 – Cricket
Team Double – Spiller 3/1 & Spiller 4/2 – 701 Open In, Double Out
Team Double – Spiller 4/1 & Spillere 2/3 – 701 Open In, Double Out
Bulls Eye 50/50 – Double/Team spilles med Split Score

Det praktiske forløb i forhold til afvikling af kampe:
Kampe afvikles i maskinens League mode, på præcis samme måde som en ligakamp, og med præcis samme regler.
I modtager en SMS med kampstart og med info om hjemme/udehold.
Alle hold har de opgivne 4 spillere programmeret i maskinen, og I må IKKE ændre på rækkefølgen af disse 4 spillere.
Med tilføjelse af de ekstra sæt, så har vi indlagt en pause af op til 5 min efter sæt 8.
Pausen er valgfri, og hvis begge hold er enige, så må I naturligvis gerne springe den over.

Det er VIGTIGT at når kampen er afviklet, så sørger I for at gå ud til maskinens hovedmenu.
Først i det øjeblik overføres resultatet til os. Glemmer I at gøre det, så kan det forårsage unødige forsinkelser i de næste runder.

I skal IKKE kontakte os for at høre hvornår eller mod hvem I skal spille næste gang.
Hvis I absolut har brug for hjælp, så er hotline nummeret 20 30 00 08.
Hopper den direkte på tlf-svarer, så er der pt andre der får hjælp. Læg straks på og send en SMS, der ringes tilbage når det er muligt.

NYT – UNTHROW DART
Som noget nyt indfører vi nu “Unthrow-dart” funktionen i Remote spil.
Den kan fx bruges i følgende tilfælde:
– En spiller kaster uden for tur
– En pil bliver ved uheld trykket ind når man tager pile ud af skiven
Funktionen skal IKKE benyttes til at korrigere en pil som talte forkert, dette er stadig en “lev med det”-ting ved Remote spil. 🙂
Hvis I vurderer at “Unthrow-dart” funktionen skal benyttes, så trykkes der på de gule knapper.
Modstanderholdets kaptajn kontaktes, og de skal i deres ende godkende ændringen der laves på deres maskine.
(Denne regelændring bliver også implementeret til den kommende ligasæson.)

TeamHoldkaptajnTelefonnummer
Bodegaen AarupAllan Andreasen31395112
Ejby dartThomas Top40164839
Go'Dart AJesper Sørensen50724893
LandevejskroenNette Birk60197627

 

Ligatilmeldinger med rækkeinddeling – Forår 2024

 

TILMELDING ER NU LUKKET

Herunder er forårets 302 holdtilmeldinger, og hvorledes der er placeret i rækkerne.
De første kampe programsættes til mandag d. 15. januar.

 

HoldnavnLigaSpillested
Knold og totDouble 25-50 ABlack Bulls Dart 8400 Ebeltoft
ED Til MorgsDouble 25-50 AEjby Dartforening (5592 Ejby)
De utrolige Double 25-50 AHos Hermansen (5400 Bogense)
4 Ristede med brødDouble 25-50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
De Tunge DrengeDouble 25-50 AIF Centrum 8600 Silkeborg
Lille PiPs drengeDouble 25-50 ALille Pip 5592 Ejby
Hadsten Dream TeamDouble 25-50 AÅkroen (8370 Hadsten)
Team M-ODouble 25-50 B1Bodega Uptown (6600 Vejen)
The Other GuysDouble 25-50 B1Den Roede Bodega 8960 Randers SO
Havnekroen 2Double 25-50 B1Havnekroen 9990 Skagen
Lille Pip Damp på kroenDouble 25-50 B1Lille Pip 5592 Ejby
Scrubanubs Double 25-50 B1The Last Waterhole (7100 Vejle)
Det farlige selskab Double 25-50 B1Vores Bar (7100 Vejle)
Gøg & GoggeDouble 25-50 B1Åkroen (8370 Hadsten)
Lars P og CoDouble 25-50 B2Børkop Dart (7080 Børkop)
En kort en langDouble 25-50 B2Go Dart 7000 Fredericia
Mini og Rasser Double 25-50 B2Hoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
Bagerens kagearmeDouble 25-50 B2Hoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
Lille PiP - Lille, Mellem & Store musDouble 25-50 B2Lille Pip 5592 Ejby
Lille Pip AmigosDouble 25-50 B2Lille Pip 5592 Ejby
Godt nokDouble 25-50 B2Thyras Kilde (7080 Børkop)
Team NæsbyDouble 25-50 B3Børkop Dart (7080 Børkop)
ED EjbyDart.dkDouble 25-50 B3Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Onkel & NevøDouble 25-50 B3Go Dart 7000 Fredericia
Dum dummereDouble 25-50 B3Hos Ellen 7000 Fredericia
Rata RutaDouble 25-50 B3Landevejskroen 8544 Mrke
Det nye HoldDouble 25-50 B3Pusterummet 6580 Vamdrup
Tulle og BradyDouble 25-50 B3Vores Bar (7100 Vejle)
NO SIGNSDouble 25-50 B4Børkop Dart (7080 Børkop)
Lille Pip Team LyndbyDouble 25-50 B4Lille Pip 5592 Ejby
Team SkinkelynDouble 25-50 B4Madam Mim 8570 Trustrup
SpritterneDouble 25-50 B4Spor 3 8543 Hornslet
The BaldDouble 25-50 B4Spor 3 8543 Hornslet
FairnokDouble 25-50 B4Thyras Kilde (7080 Børkop)
Store stygge UlvDouble 25-50 B4Vores Bar (7100 Vejle)
ED De retadered HekseDouble 25-50 C1Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Pænt IrriterendeDouble 25-50 C1Kahytten (7000 Fredericia)
Team KGDouble 25-50 C1Kupeen 5580 Nr. Aaby
Spjæt og SpasDouble 25-50 C1Landevejskroen 8544 Mrke
Døv dartDouble 25-50 C1Landevejskroen 8544 Mrke
Team JohansenDouble 25-50 C1Landevejskroen 8544 Mrke
team RingeDouble 25-50 C1Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
ED Team MetteDouble 25-50 C1Ejby Dartforening (5592 Ejby)
SkærupDouble 25-50 C2Vores Bar (7100 Vejle)
ED PokémonerneDouble 25-50 C2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
FestAberne!Double 25-50 C2FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Idiotmor og barnDouble 25-50 C2Landevejskroen 8544 Mrke
Lille Pip De Hidsige kosteDouble 25-50 C2Lille Pip 5592 Ejby
De Sprøde MimsetøserDouble 25-50 C2Madam Mim 8570 Trustrup
Skønheden og UdyretDouble 25-50 C2Madam Mim 8570 Trustrup
Det'n ommerDouble 25-50 C2Åkroen (8370 Hadsten)
De Røde ÆvlerDouble 25-50 C3FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
L&L by BørkopDouble 25-50 C3Børkop Dart (7080 Børkop)
Vi toDouble 25-50 C3Go Dart 7000 Fredericia
Hottelottes TeamDouble 25-50 C3Kahytten (7000 Fredericia)
TosserneDouble 25-50 C3Landevejskroen 8544 Mrke
DjDouble 25-50 C3Orienten (7100 Vejle)
The last waterhole Double 25-50 C3The Last Waterhole (7100 Vejle)
TøserneDouble 25-50 C3Vores Bar (7100 Vejle)
The crazy chicksDouble 25-50 C4Black Bulls Dart 8400 Ebeltoft
De blå uglerDouble 25-50 C4FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
TordentøserneDouble 25-50 C4Havnekroen 9990 Skagen
Team ostDouble 25-50 C4Hos Hermansen (5400 Bogense)
Team BorisDouble 25-50 C4Kahytten (7000 Fredericia)
De Fortabte SutterDouble 25-50 C4Madam Mim 8570 Trustrup
De SkæveDouble 25-50 C4Orienten (7100 Vejle)
Det er for sjovtDouble 25-50 C4Vores Bar (7100 Vejle)
Ma-Re-CoDouble 25-50 C5Black Bulls Dart 8400 Ebeltoft
Fru Hansen og Dada Double 25-50 C5Børkop Dart (7080 Børkop)
PoBoDouble 25-50 C5Børkop Dart (7080 Børkop)
ED Bewes and ButheadDouble 25-50 C5Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED PiraterneDouble 25-50 C5Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED De dårligeDouble 25-50 C5Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Vesterkro´enDouble 25-50 C5Vesterkroen 6500 Vojens
De 2Double 25-50 C5Vores Bar (7100 Vejle)
Team M&M'sDouble 25-50 C6Bodega Uptown (6600 Vejen)
Skatterne Double 25-50 C6Bodegaen 5560 Aarup
ED BH Maleren 66 +/-Double 25-50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED Pepsi MaxDouble 25-50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Team obDouble 25-50 C6Hos Hermansen (5400 Bogense)
Team RokiDouble 25-50 C6Pusterummet 6580 Vamdrup
Det var ikke osDouble 25-50 C6Vesterkroen 6500 Vojens
Dowl junior/seniorDouble 25-50 C6Vores Bar (7100 Vejle)
Det grå guldDouble 25-50 C7FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
HH Team MBKDouble 25-50 C7Hos Hermansen (5400 Bogense)
Team rosé Double 25-50 C7Hos Hermansen (5400 Bogense)
Salt & PebberDouble 25-50 C7Kahytten (7000 Fredericia)
Ak113Double 25-50 C7Kupeen 5580 Nr. Aaby
K&TDouble 25-50 C7Kupeen 5580 Nr. Aaby
Team DunkDouble 25-50 C7Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
SuspektDouble 25-50 C7Vores Bar (7100 Vejle)
PoulsenDouble 25-50 C8Børkop Dart (7080 Børkop)
Banke banke påDouble 25-50 C8Børkop Dart (7080 Børkop)
ED Star Team Eldrup Double 25-50 C8Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED Team Bonnie og ClydeDouble 25-50 C8Ejby Dartforening (5592 Ejby)
BennaDouble 25-50 C8Go Dart 7000 Fredericia
De 2 S’er Double 25-50 C8Landevejskroen 8544 Mrke
Prinsessen og hyrdenDouble 25-50 C8Vesterkroen 6500 Vojens
NugannDouble 25-50 C8Åkroen (8370 Hadsten)
Bossen og BumserneDouble 50-50 AAssens Dartklub 5610 Assens
Klude skubberneDouble 50-50 AAssens Dartklub 5610 Assens
ED Til morgsDouble 50-50 AEjby Dartforening (5592 Ejby)
ED Team JuniorDouble 50-50 AEjby Dartforening (5592 Ejby)
OJ og hans 3 ballonerDouble 50-50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Olsen bandenDouble 50-50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Svinet og slagteren Double 50-50 AVores Bar (7100 Vejle)
HavnekroenDouble 50-50 B1Havnekroen 9990 Skagen
ØlhundeneDouble 50-50 B1Kahytten (7000 Fredericia)
Pops og drengeneDouble 50-50 B1Kahytten (7000 Fredericia)
De ToDouble 50-50 B1Vesterkroen 6500 Vojens
THE BIG BOYSDouble 50-50 B1Vores Bar (7100 Vejle)
StjernekasterneDouble 50-50 B1Vores Bar (7100 Vejle)
SognevejensesserDouble 50-50 B1Åkroen (8370 Hadsten)
Bettina og Nadja Double 50-50 B2Børkop Dart (7080 Børkop)
BJBDouble 50-50 B2Børkop Dart (7080 Børkop)
Kylling & Co.Double 50-50 B2Hvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Viagra boysDouble 50-50 B2IF Centrum 8600 Silkeborg
VB drengene Double 50-50 B2Orienten (7100 Vejle)
KLMDouble 50-50 B2Spor 3 8543 Hornslet
4-eyesDouble 50-50 B2Spor 3 8543 Hornslet
Team HanegalDouble 50-50 B2Vesterkroen 6500 Vojens
Sur & Tvær Double 50-50 B3Byportens Bodega (8543 Hornslet)
Blom & MalmDouble 50-50 B3Børkop Dart (7080 Børkop)
Forfra bagfra Double 50-50 B3Go Dart 7000 Fredericia
Jesper og Jesper Double 50-50 B3Go Dart 7000 Fredericia
Brian er den bedsteDouble 50-50 B3Hvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
sporhundDouble 50-50 B3Spor 3 8543 Hornslet
YatzyDouble 50-50 B3Vesterkroen 6500 Vojens
KortklubbenDouble 50-50 B3Åkroen (8370 Hadsten)
De NøjsommeDouble 50-50 B4Assens Dartklub 5610 Assens
come onDouble 50-50 B4Bodegaen 5560 Aarup
Jæger og NæsbyDouble 50-50 B4Børkop Dart (7080 Børkop)
JuniorDouble 50-50 B4Børkop Dart (7080 Børkop)
GolfspillerneDouble 50-50 B4Hos Hermansen (5400 Bogense)
ElitenDouble 50-50 B4Kupeen 5580 Nr. Aaby
Lom & PusDouble 50-50 B4Spor 3 8543 Hornslet
Thorsen & TradsDouble 50-50 B4Vores Bar (7100 Vejle)
De nye Double 50-50 C1Go Dart 7000 Fredericia
Musse, myrna og wonderwoman Double 50-50 C1Havnekroen 9990 Skagen
Vinderups drengeDouble 50-50 C1Irish Pub 7830 Vinderup
Pind og PræstDouble 50-50 C1Landevejskroen 8544 Mrke
Dig og migDouble 50-50 C1Landevejskroen 8544 Mrke
Pink PantherDouble 50-50 C1Vesterkroen 6500 Vojens
The MomsDouble 50-50 C1Åkroen (8370 Hadsten)
CC GirlsDouble 50-50 C2Black Bulls Dart 8400 Ebeltoft
Team Tung Double 50-50 C2Den Roede Bodega 8960 Randers SO
TøserneDouble 50-50 C2Go Dart 7000 Fredericia
Team roseDouble 50-50 C2Kahytten (7000 Fredericia)
Grinebiderne Double 50-50 C2Vores Bar (7100 Vejle)
HobbitterneDouble 50-50 C2Åkroen (8370 Hadsten)
ED Team MADouble 50-50 C2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Carole Double 50-50 C3Åkroen (8370 Hadsten)
BodegatosserneDouble 50-50 C3Bodegaen 5560 Aarup
The United BoysDouble 50-50 C3Den Roede Bodega 8960 Randers SO
ED Tro på dig selvDouble 50-50 C3Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Øb og bøvDouble 50-50 C3Landevejskroen 8544 Mrke
Røde morDouble 50-50 C3Roede Kro 5400 Bogense
BAWDouble 50-50 C3Åkroen (8370 Hadsten)
ED Team NielsenDouble 50-50 C4Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Olsen BandenDouble 50-50 C4Den Roede Bodega 8960 Randers SO
Dream TeamDouble 50-50 C4Den Roede Bodega 8960 Randers SO
ED BH Maler 6Double 50-50 C4Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Mim og MerlinDouble 50-50 C4Landevejskroen 8544 Mrke
Hr. & Fru Kælling Double 50-50 C4Thyras Kilde (7080 Børkop)
De tre musketterDouble 50-50 C4Åkroen (8370 Hadsten)
Team Ingerslev Double 50-50 C5Byportens Bodega (8543 Hornslet)
GinDamerneDouble 50-50 C5Børkop Dart (7080 Børkop)
Der er os der grinerDouble 50-50 C5Go Dart 7000 Fredericia
Strong Ladyes Double 50-50 C5Kupeen 5580 Nr. Aaby
Team BørgeDouble 50-50 C5Landevejskroen 8544 Mrke
Hulla ballaluDouble 50-50 C5Orienten (7100 Vejle)
2 Kolde fra KassenDouble 50-50 C5Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
Det Blandede GuldDouble 50-50 C5Vesterkroen 6500 Vojens
Dig og mig og os toDouble 50-50 C6Assens Dartklub 5610 Assens
DBDouble 50-50 C6Børkop Dart (7080 Børkop)
ED SpasserneDouble 50-50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Dart WaderDouble 50-50 C6Kahytten (7000 Fredericia)
Far & Søn Double 50-50 C6Kupeen 5580 Nr. Aaby
PYTDouble 50-50 C6Thyras Kilde (7080 Børkop)
Søde TøserDouble 50-50 C6Vesterkroen 6500 Vojens
Team BøgvadDouble 50-50 C6Vores Bar (7100 Vejle)
De FrygtløseDouble 50-50 C7Assens Dartklub 5610 Assens
Mor med MereDouble 50-50 C7Bodega Uptown (6600 Vejen)
Team HKDouble 50-50 C7Børkop Dart (7080 Børkop)
Konen BestemmerDouble 50-50 C7Den Roede Bodega 8960 Randers SO
Team AurboDouble 50-50 C7Go Dart 7000 Fredericia
Go i 2erenDouble 50-50 C7Landevejskroen 8544 Mrke
De To TossedeDouble 50-50 C7Orienten (7100 Vejle)
Team Odgaard Double 50-50 C7Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
SnapsepigerneDouble 50-50 C8Bodegaen 5560 Aarup
ED VejlebønderneDouble 50-50 C8Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED De KinkyDouble 50-50 C8Ejby Dartforening (5592 Ejby)
De BlåstivetDouble 50-50 C8FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Game of ThrowsDouble 50-50 C8Hvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Cykkeltosserne Double 50-50 C8Spor 3 8543 Hornslet
Gøg og GokkeDouble 50-50 C8Vesterkroen 6500 Vojens
Dum og DummereDouble 50-50 C8Vesterkroen 6500 Vojens
Tommy og Adam Fredericia/Vejle BBørkop Dart (7080 Børkop)
Tinsoldaterne Fredericia/Vejle BGo Dart 7000 Fredericia
Handicap Fredericia/Vejle BHos Ellen 7000 Fredericia
Cocio drengeneFredericia/Vejle BKlodsHans (7000 Fredericia)
ScrubanubsFredericia/Vejle BThe Last Waterhole (7100 Vejle)
Dilligaf og RotflmaoFredericia/Vejle BVores Bar (7100 Vejle)
De Lumske tøser Fredericia/Vejle C1Lumskebugten (7100 Vejle)
God SidsteFredericia/Vejle C1Orienten (7100 Vejle)
Den Gyldne PilFredericia/Vejle C1Orienten (7100 Vejle)
De classic tøserFredericia/Vejle C1The Last Waterhole (7100 Vejle)
BrøderneFredericia/Vejle C1The Last Waterhole (7100 Vejle)
Team Lumskeboy's Fredericia/Vejle C2Lumskebugten (7100 Vejle)
Fejl 40Fredericia/Vejle C2Orienten (7100 Vejle)
Solstrålerne Fredericia/Vejle C2Orienten (7100 Vejle)
SvampebobFredericia/Vejle C2Orienten (7100 Vejle)
Ild og vand Fredericia/Vejle C2The Last Waterhole (7100 Vejle)
BoboFredericia/Vejle C2Vores Bar (7100 Vejle)
ED Bossen og BumsenFyn B1Ejby Dartforening (5592 Ejby)
De rødeFyn B1FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Suppehønerne Fyn B1Hos Hermansen (5400 Bogense)
Japper and the coconuts Fyn B1Kupeen 5580 Nr. Aaby
Team GøglerFyn B1Kupeen 5580 Nr. Aaby
Lille Pip Lorte VærtshusFyn B1Lille Pip 5592 Ejby
BjørnebrødreneFyn B1Roede Kro 5400 Bogense
ED En alm og en classic Fyn B2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Store mænd med små pileFyn B2Hos Hermansen (5400 Bogense)
Kongen og KnægtenFyn B2Roede Kro 5400 Bogense
SD JægerneFyn B2Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
SD MånerneFyn B2Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
FasandræberneFyn B2Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
Sd Dream team Fyn B2Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
TomgangFyn C1Hoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
Panter Tanter Fyn C1Hos Hermansen (5400 Bogense)
Team SundalFyn C1Kupeen 5580 Nr. Aaby
2x HansenFyn C1Roede Kro 5400 Bogense
De 4 EsserFyn C1Roede Kro 5400 Bogense
Team ToyotaFyn C1Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
SD DubloFyn C1Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
M & NFyn C2Bodegaen 5560 Aarup
ED Skatter, Skafte, Skatter.Fyn C2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Robin HoodFyn C2Hoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
3mmFyn C2Kupeen 5580 Nr. Aaby
Lille Pip Målmand & FrueFyn C2Lille Pip 5592 Ejby
Røde DBFyn C2Roede Kro 5400 Bogense
Grimt men sjovt Fyn C2Roede Kro 5400 Bogense
Røde MixFyn C2Roede Kro 5400 Bogense
ED Team StageTrio AEjby Dartforening (5592 Ejby)
Malaco godt og blandet Trio AGo Dart 7000 Fredericia
Triple ThreatTrio AKupeen 5580 Nr. Aaby
Mørke EliteTrio ALandevejskroen 8544 Mrke
Team tryllejuiceTrio ASpor 3 8543 Hornslet
SD Morud dartTrio ASærslev Dartforening (5471 Søndersø)
SD WikingsTrio ASærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Kortklubben +2Trio AÅkroen (8370 Hadsten)
kom onTrio B Bodegaen 5560 Aarup
De brogede bolcherTrio B FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
United colors of HarndrupTrio B FHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
De 3 måske 4Trio B Hos Ellen 7000 Fredericia
Lille Pip 50/50Trio B Lille Pip 5592 Ejby
Det gas'Trio B Orienten (7100 Vejle)
WONDERBOYS Trio B Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
AakroensesserTrio B Åkroen (8370 Hadsten)
To korte og en langTrio C1Bodegaen 5560 Aarup
SmilehullerneTrio C1Go Dart 7000 Fredericia
Triple-troubleTrio C1Havnekroen 9990 Skagen
Dark GirlsTrio C1Landevejskroen 8544 Mrke
De uenigeTrio C1Roede Kro 5400 Bogense
Flips TøserTrio C1Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
Basserne Trio C1Åkroen (8370 Hadsten)
Team UnderbergTrio C2Byportens Bodega (8543 Hornslet)
ED BH MalerenTrio C2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
ED Team RetardoTrio C2Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Blå ØjneTrio C2Go Dart 7000 Fredericia
Spice grilsTrio C2Go Dart 7000 Fredericia
TOPFORMTrio C2Hoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
GirlpowerTrio C2Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
Dem DerTrio C2Vesterkroen 6500 Vojens
ED BH Maler Vejle Trio C3Ejby Dartforening (5592 Ejby)
En er Bedre End nulTrio C3Orienten (7100 Vejle)
Olsen BandenTrio C3Roede Kro 5400 Bogense
Den Røde PerioderTrio C3Roede Kro 5400 Bogense
Tivolidart Trio C3Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
De tre smølferTrio C3Vesterkroen 6500 Vojens
SmadreholdetTrio C3VIVE IF 9560 Hadsund
De Tossede hovederTrio C3VIVE IF 9560 Hadsund
Team Fed & PedVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team T-OVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team ThilVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team DanAndVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team LP'erneVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
De GamleVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team MiloVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team BasseVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team JIKUVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team LRVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
De Super HeldigeVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team DollerupVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Holm & LarsenVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Den bette og den rødeØstjylland Spor 3 8543 Hornslet
BB JBSØstjylland Black Bulls Dart 8400 Ebeltoft
Flufferen og pe pe le pewØstjylland Byportens Bodega (8543 Hornslet)
De 2 skøreØstjylland Landevejskroen 8544 Mrke
Team PræstØstjylland Landevejskroen 8544 Mrke
Nøgendart snartØstjylland Landevejskroen 8544 Mrke
Mimse og MamseØstjylland Madam Mim 8570 Trustrup

Pokaler, Præmier – ny sæson deadline

Info vedr. Pokaler og Præmier for indeværende sæson.
Alle Pokaler samt præmier leveres til spillestederne snarest muligt i det nye år.
Der vil også være mulighed for at få udbetalt pengepræmier via bankoverførsel, vinderholds holdkaptajner kontaktes i nærmeste fremtid vedr. den mulighed.

Deadline for tilmelding til ny sæson bliver mandag d. 15. januar kl. 23.59.
Tilmelding til ligaen 2024 er åben, og gøres på denne side: dartliga.dk/holdtilmelding/

Husk at nye spillere SKAL have indspillet rating inden deadline.
Læs i indlægget herunder hvordan det klares…

Sådan indspilles rating til ny spiller på Bullshooter

Slutratings Efterår 2023

Her er endelige samlede ratings på tværs af alle ligaer for efteråret 2023.

Ratings herunder er dermed de ratings der bruges til rækkeinddeling forår 2024.
De spillere som måtte have spillet færre end 3 kampe i efteråret, og hvor vi dermed skal bruge ratings fra efteråret i kombination med foråret (eller andre tidligere sæsoner), er ikke listet herunder. Kontakt os hvis du har brug for at kende din aktuelle rating.
Nye spillere til foråret skal følge denne guide for at etablere en ny rating.

PlayerMPR
Albert Vesterskov1.84
Alex Adam Naesby2.86
Alex Christensen1.88
Alex Revsbeck1.94
Alexander Clausen1.37
Allan Andreasen2.92
Allan Basini2.04
Allan Jensen1.55
Allan Nielsen1.21
Amalie Rosted1.93
Anders Egebjerg2.32
Andreas Andersen2.46
Anette Pedersen1.44
Anette Stoffers1.29
Anita Bruun1.71
Anita Engelsfelt1.70
Anita Hansen1.42
Anita Schmidt1.76
Anja Folmann2.03
Annbritt Olsen2.04
AnnChristina Rasmussen1.70
Anne Broenk1.31
Anne Edelstein1.26
Anne Wessel1.76
Annemarie Justesen1.42
Annemarie Madsen1.29
AnneMarie Nielsen1.29
Annemarie Plougheld2.55
AnneMette Hansen1.52
Annika Stenmann1.14
Arne Poulsen1.80
Asger Hansen2.26
Benjamin Hedensted2.13
Benny Rasmussen1.79
Benny Stig Jensen2.09
Bent Bossen1.90
Bent Erik Hoejhus4.05
Bent Kastrup1.78
Bent Laerkegaard1.61
Berit Naesby1.93
Berit Pedersen1.51
Betina Andersen1.81
Bettina Hedensted2.76
Birthe Christoffersen1.28
Bitten Vincent Andersen1.26
Bjarke Broenk1.40
Bjoern Sand1.82
Bo Christiansen1.78
Bo Maler Hermansen1.31
Brian Andersen2.39
Brian Engholm2.78
Brian Kristiansen1.99
Brian Nielsen3.67
Brian Pedersen2.38
Brian Rasmussen2.15
Brian Schmidt1.58
Brian Sievers1.75
Brian Sivertsen1.88
Britta Johansen1.37
Britta Thrysoe1.49
Buller Lykke3.83
Camilla Jakobsen2.59
Camilla Jensen1.69
Carina Nydam Jensen1.54
Carl Henrik Hansen3.65
Carsten Lund1.82
Carsten Pedersen1.33
Casper Frank2.21
Catharina Bendixen1.75
Celina Hansen2.28
Charlotte Aurbo1.73
Charlotte Hermansen1.56
Charlotte Mulvad1.80
Charlotte Rasmussen1.54
Charlotte Sievers1.19
Chris Kjellerup1.48
Christian Maersk2.05
Christian Nielsen2.88
Christian Stroem2.07
Claus Andersen2.51
Claus Boerre2.23
Claus Rasmussen1.68
Claus Roende Andersen1.98
Conni Nielsen0.68
Conny Sander1.51
Dan Pedersen1.77
Dan Skov3.19
Daniel Andersen2.42
Daniel Fynbo Jensen2.50
Daniel Hansen2.67
Daniel Holm2.06
Daniel Lauritzen2.05
Daniel Marten2.22
Daniel Mejlvang2.01
Daniel Revsbeck1.54
Daniel Reynberg2.79
Daniel Toft2.57
Danni Oerum1.40
Dennis Bang1.82
Dennis Madsen2.12
Dennis Pedersen2.05
Dorte Boegvad Iversen1.82
Dorte Johnsen1.45
Dorte Rasmussen2.02
Dorthe Dideriksen1.38
Dorthe Hansen1.63
Elisa Falck1.40
Emil Gottfredsen1.77
Emily Tranberg Pedersen1.55
Erling Odgaard1.92
Esben Nielsen2.12
Eva Johnsen1.60
Eva Skau1.31
Find Thomsen2.08
Finn Andersen2.63
Flemming Andersen1.72
Flemming Boberg2.34
Flemming Jorgensen1.71
Frank Nielsen1.72
Frederik Geil Pedersen2.90
Frederik Pedersen3.43
Freja Andersen1.19
Gitte Beck1.84
Gitte Hedensted1.24
Gitte Nykjaer1.29
Gitte Pedersen1.69
Glenn Schelander1.79
Grace Koch1.74
Hanne Andersen1.58
Hanne Rasmussen1.70
Hans Andersen1.72
Hans Sommer2.22
Heidi Andersen1.49
Heidi Rasmussen1.15
Heidi Revsbeck1.51
Heino Laprath2.74
Helene H Jensen1.71
Helle Buch1.19
Helle Kolbech1.52
Helle Lundqvist1.29
Helle Olesen1.69
Helle Rasmussen1.83
Henning Henriksen1.92
Henning Madsen2.01
Henning Steffensen2.90
Henriette Jacobsen1.02
Henriette Jensen1.31
Henriette K Nielsen1.32
Henrik Bimse Kreutzfeld4.05
Henrik Guldbrandt2.03
Henrik Jensen2.29
Henrik Klint2.58
Henrik Kristensen1.98
Henrik Madsen1.95
Henrik Malmgren2.42
Henrik Noergaard1.41
Henrik Petersen1.66
Henrik Rasmussen2.39
Henrik Reus2.47
Henrik Thomsen0.88
Hjalte Sievers1.58
Ib Hansen2.50
Ib Jessen1.64
Ib Rasmussen2.46
Iben Knudsen1.64
Ingeborg Soerensen1.73
Inger Skov1.71
Ingmar Oergaard2.29
Jacob Bjoern Hansen2.41
Jacob Friborg1.23
Jacob Hansen1.57
Jakob Hansen2.66
Jakob Laursen2.46
Jakob Petersen2.49
Jan Andersen1.53
Jan Eldrup2.25
Jan Hansen2.66
Jan Jensen2.94
Jan Kirkeby1.85
Jan Rasmussen1.45
Jan Refer1.98
Jane Lindholm1.21
Janne Andersen1.34
Janni Sivertsen1.25
Jannick Johansen2.14
Jannick Lyndby2.15
Jannie Kjaer1.49
Jarl Johannesen2.26
Jasper Kejling1.86
Jeanette Hald1.29
Jeanette Pedersen2.48
Jens Erik Baek1.89
Jens Tegner1.85
Jesper Hansen3.39
Jesper Jensen2.11
Jesper Rasmussen2.96
Jesper Rene Jensen1.53
Jesper Soerensen2.95
Jessica Roos2.17
Jette Nielsen1.28
Jette Pedersen1.82
Jim Hovgaard2.13
Jim Jensen1.46
Jimmi Bertelsen2.20
Jimmi Frantzen Hansen1.38
Jimmi Henningsen2.83
Jimmi Soerensen2.27
Jimmy Christensen3.18
Joakim Goehns1.50
Joan Pedersen1.56
Joan Sievers1.64
Joergen Greve1.73
Joergen Krab2.67
Johan Henriksen1.52
John Jensen2.71
John Kejlstrup1.54
John Larsen2.05
John Soerensen2.11
Johnny Christensen1.19
Johnny Hansen2.26
Johnny Holm Jensen3.24
Johnny Joergensen2.42
Johnny Johansen1.73
Johnny Poulsen (Vejen)2.15
Johnny Poulsen (Hadsten)1.95
Jonas Andresen1.61
Jonas Eldrup1.57
Jonas Hansen1.88
Jonas Nordtorp1.45
Jonas Soerensen3.93
Jordan Hartvigsen1.89
Julie Refsgaard1.53
Julie Sander Jensen1.32
June Jensen1.85
Justin Thurley2.98
Jwan Sido1.30
Jytte Pedersen1.81
Kaj Smedegaard1.96
Karin Kiel1.61
Karin Nielsen1.88
Karina Rise1.27
Karis Mikkelsen1.30
Karsten Oergaard1.51
Karsten Olsen1.35
Kasper Hansen2.59
Kasper N Knudsen1.90
Kasper Reus2.98
Kasper Rise1.73
Kasper Thomsen2.73
Kate Franck1.36
Katja Fischmann1.60
Katja Kirkedal1.19
Keld Bager2.00
Kelvin Stougaard1.65
Kennet Andersen3.61
Kennet Kristensen1.82
Kenneth Aurbo1.88
Kenneth Melsen2.70
Kenneth Olsson1.45
Kent Andersen1.00
Kent H Andersen1.71
Kent Hansen2.40
Kevin Bach1.36
Kevin Krogsgaard1.87
Kevin Nielsen3.06
Kim Andersen1.29
Kim Bank Olesen1.45
Kim Holton2.55
Kim Hundberg2.03
Kim Kiel2.94
Kim Lindberg Busse1.46
Kim Povlsen1.83
Kim Ulf Rasmussen1.87
Kirstine Hjelholt1.10
Kit Larsen1.42
Kjeld Hansen1.68
Kjeld Johnsen1.37
Klaus Krop1.66
Klaus Nielsen1.99
Kristian Kjaer1.72
Kristian Sparvath1.69
Kristina Ulf Rasmussen1.07
Kurt Thomsen1.60
Lars Andersen2.26
Lars Boegebjerg1.86
Lars Hoej2.78
Lars Jensen2.61
Lars Noergaard1.92
Lars Ommestrup2.02
Lars Pedersen2.20
Lars Rasmussen2.10
Lasse Dahl1.96
Lasse Lykke Mortensen2.26
Laurits Lauritsen2.06
Laurits Oestergaard2.88
Laurits Rud2.60
Lea Poulsen0.97
Leif Rasmussen1.96
Lene Andresen1.59
Lene Pedersen1.92
Lene Thielsen1.47
Lenette Merrill1.69
Linda Kaufmann1.98
Linda Ullerup2.01
Line Schougaard1.44
Linette Hansen1.50
Linnea Jensen1.85
Lisa Jensen1.47
Lisbeth Nielsen1.46
Lona Egelund1.36
Lone Kristensen1.27
Lonni Pedersen1.75
Lotta Loevstedt1.42
Lotte Birkholm1.32
Lotte Hansen1.46
Lotte Thurley2.48
Louise Schmidt1.77
Lucas Bertelsen2.97
Mads Andersen2.27
Mads Greve2.09
Mads Moeller2.05
Mads Poulsen2.08
Mads Revsbeck1.83
Magne Poulsen1.80
Mai Eriksson1.30
Maja Stegoe1.73
Majbritt Nielsen1.11
Majken Lea1.79
Maria Benkjaer Hansen1.72
Maria Jacobsen1.11
Marianne Linnet1.95
Marianne Ravn1.70
Marie Schougaard1.36
Marlene Odgaard1.81
Martin Andersen1.68
Martin Bach Frederiksen2.26
Martin Beck2.04
Martin Boldt Petersen2.40
Martin Carstens2.31
Martin W Hansen2.44
Martin A Hansen1.96
Martin Hansen3.17
Martin Larsen2.85
Martin Olesen1.48
Martin Simonsen2.66
Martin Westergaard1.87
Mathias Roygaard1.95
Mathias Skraep1.38
Mathilde Hermansen1.62
Max Nielsen1.83
Maya Hansen1.74
Mette Hansen1.73
Mette Nielsen1.33
Mia Laursen1.96
Mia Nygaard Jensen1.12
Michael Blom2.12
Michael Celik Joergensen1.92
Michael Egeberg2.01
Michael Erdmann1.76
Michael Goegsig3.81
Michael Hansen2.71
Michael Holt1.39
Michael Jensen1.97
Michael Pedersen2.55
Michael Rene Schmidt1.65
Michael Schmidt2.05
Michael VVS Jensen1.59
Michela Soes Nielsen1.75
Michele Stage1.92
Michell Bird1.59
Michelle Soerensen2.34
Mikael Stage2.21
Mike Hansen2.31
Mikkel Stage2.95
Miriam Bertelsen1.68
Mogens Pedersen1.30
Morten Andersen2.49
Morten Guttroff1.80
Morten Konradsen2.90
Morten Nymann2.56
Morten West2.27
Nadja Hansen1.66
Nanna Nyborg1.87
Nette Birk2.15
Nicki Heine4.27
Nicki Kristensen2.27
Nicklas Fuglsang1.76
Nicklas Wunsch2.09
Nicolai Moeller2.17
Niels Charlie Andersen2.06
Niels Chr Hedensted1.27
Niels Christian Tranberg1.90
Niels Rathleff Jensen2.11
Niels Vith1.41
Nikoline Engberg1.48
Niller Soerensen1.42
Nils Hansen1.60
Nina Pedersen1.75
Ole Jensen3.28
Ole Madsen1.41
Ole Munk2.87
Ole Olesen2.14
Ole Post Hansen1.50
Ole Soedergren2.24
Oliver Bertelsen1.89
Oliver Naesby1.94
Otto Andersen1.52
Paw Brun2.36
Peder Hansen1.92
Peder Hoej3.38
Per Fandrup Jensen3.07
Per Gelu1.60
Per Israelsen3.59
Per Jensen2.70
Per Kjaergaard2.07
Per Praest1.51
Per Schumacher2.21
Pernille Filipsen1.89
Peter Feldborg1.77
Peter Helager2.81
Peter Holm2.41
Peter Olsen2.38
Pia Boegvad1.68
Pia Chrone1.52
Pia Nielsen1.55
Pia Skov Christensen1.44
Polle Soerensen2.21
Poul Degn2.30
Poul Pils Sivertsen2.80
Rasmus Broendum Christiansen1.32
Rasmus Pedersen4.33
Rene Carlsen2.60
Rene Hoffensitz2.94
Rene Holm2.12
Rene Nielsen2.25
Rene Petersen1.45
Rikke Hansen1.70
Rikke Soerensen1.29
Roald Johansen3.44
Robert Pedersen2.85
Ronni Dyg2.35
Ronni Oestergaard1.67
Ronnie Feldfos1.50
Ronnie Mathiesen1.14
Ronny Ranck1.73
Rosa Nielson1.59
Rosario Nielsen1.84
Ruben Hougaard1.85
Sabrina Hansen1.40
Samuel Sayilgan2.51
Sandra Hermansen2.24
Sanne Birk Pedersen2.00
Simon Bentzen2.02
Simon Johansen2.92
Simon Lyndby3.29
Simon Sayilgan2.31
Simon Schulz1.41
Simone Hansen1.33
Soeren Due2.09
Soeren Hansen1.34
Soeren Kloeve1.73
Soeren Meineche1.83
Soeren Mogensen1.45
Soeren Skjoldhoej2.68
Solvej Soerensen1.43
Sonni Soerensen3.45
Steen Johansen1.89
Stefan Boegvad1.27
Stefan Koch2.46
Stefan Larsen2.74
Steffan Melsen2.31
Steffen Christiansen3.09
Steffen Skov2.58
Stiig Andersen4.14
Stine Kaaris1.03
Sune Madsen1.57
Susanne Bjerring1.20
Susanne Joergensen1.40
Susanne Johansen1.57
Susanne Kristensen1.62
Svend Joergensen1.63
Tanja Heeddegaard1.92
Thania Andersen1.43
Theis Lykke Joergensen2.61
Thomas Bjerg2.24
Thomas Hansen1.88
Thomas Kjaer1.97
Thomas Kristensen2.58
Thomas List1.59
Thomas Ljungmann2.59
Thomas Lomholdt2.87
Thomas Nielsen1.54
Thomas Odgaard2.74
Thomas Praest1.18
Thomas Schmidt3.37
Thomas Top2.12
Thomas Truelsen2.22
Thomas Tun Andersen2.48
Thomas Vincent Andersen1.06
Thorbjoern Nielsen1.15
Tina Bach1.68
Tina Holse Larsen1.49
Tobias Pedersen1.14
Tom Kissov2.13
Tommy Dideriksen3.05
Tommy Johansen2.25
Tommy Sondermark2.32
Tommy Trix2.15
Torben Jepsen1.63
Torben Pedersen1.48
Torsten Schadt1.93
Trine Block1.76
Trine Larsen1.98
Trine Nielsen0.96
Trine Wulff Hansen1.21
Tulle Poulsen2.02
Ulf Jepsen2.57
Ulrich Andreasen2.15
Ulrik Dideriksen2.59
Ulrik Ragnsvald2.44
Villy Hermansen1.70
Vivi Johansen1.47
Vivi Juhl1.62
Vivi Olsen1.41
Vivi Schou Pedersen1.29
Yakup Adar1.45

Rekorder Efterårsæsonen 2023

Sæsonens statistikker og rekorder for efterårets 2023 liga kan downloades herunder.
Rapporter uploades efterhånden som ligaerne færdigspilles.

Bullshooter 50/50 A: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 B3: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 B2: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 B1: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C8: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C7: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C6: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C5: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C4: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C3: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C2: Komplet Rapport
Bullshooter 50/50 C1: Komplet Rapport
Trio A: Komplet Rapport
Trio B: Komplet Rapport
Trio C3: Komplet Rapport
Trio C2: Komplet Rapport
Trio C1: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 A: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 B4: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 B3: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 B2: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 B1: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C6: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C5: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C4: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C3: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C2: Komplet Rapport
Bullshooter 25/50 C1: Komplet Rapport
Fredericia/Vejle B: Komplet Rapport
Fredericia/Vejle C2: Komplet Rapport
Fredericia/Vejle C1: Komplet Rapport
Fyn B3: Komplet Rapport
Fyn B2: Komplet Rapport
Fyn B1: Komplet Rapport
Fyn C3: Komplet Rapport
Fyn C2: Komplet Rapport
Fyn C1: Komplet Rapport
Vejen B: Komplet Rapport
Vejen C: Komplet Rapport
Østjylland B: Komplet Rapport

Ligatilmeldinger efterår 2023

Herunder er efterårets ligatilmeldinger og rækkeinddelinger for samtlige ligaer.
Ligastart er som altid i uge 36.

HoldnavnLigaSpillested
The NielsenDouble 25/50 AEjby Dartforening (5592 Ejby)
4 ristede med brødDouble 25/50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Black CloverDouble 25/50 APusterummet 6580 Vamdrup
Lille PiPs drengeDouble 25/50 ALille Pip 5592 Ejby
Mimmens DiscipleDouble 25/50 AMadam Mim 8570 Trustrup
Team H DDouble 25/50 AÅkroen (8370 Hadsten)
Vi prøver igenDouble 25/50 AÅkroen (8370 Hadsten)
De er da flot daDouble 25/50 BBodega Uptown (6600 Vejen)
GuffelufferneDouble 25/50 BPusterummet 6580 Vamdrup
KbDouble 25/50 BThyras Kilde (7080 Børkop)
NugannDouble 25/50 BÅkroen (8370 Hadsten)
PoulsenDouble 25/50 BBørkop Dart (7080 Børkop)
Team blød hatDouble 25/50 BVesterkroen 6500 Vojens
Team ROKIDouble 25/50 BPusterummet 6580 Vamdrup
Team StageDouble 25/50 BEjby Dartforening (5592 Ejby)
BjørnebandenDouble 25/50 BBDen Roede Bodega 8960 Randers SO
EjbyDart.DKDouble 25/50 BBEjby Dartforening (5592 Ejby)
Fluffy UnicornsDouble 25/50 BBPusterummet 6580 Vamdrup
Hos Ellen Double 25/50 BBHos Ellen 7000 Fredericia
kom onDouble 25/50 BBBodegaen 5560 Aarup
Lars P og CoDouble 25/50 BBBørkop Dart (7080 Børkop)
SD HF BSDouble 25/50 BBSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
The BaldDouble 25/50 BBByportens Bodega (8543 Hornslet)
A/C S/CDouble 25/50 BBBVores Bar (7100 Vejle)
De gamle hovederDouble 25/50 BBBVIVE IF 9560 Hadsund
Det er op ad bakkeDouble 25/50 BBBGo Dart 7000 Fredericia
Fairnok PytDouble 25/50 BBBThyras Kilde (7080 Børkop)
Gå nu ind Double 25/50 BBBVores Bar (7100 Vejle)
HR & FRU JÆGERDouble 25/50 BBBBørkop Dart (7080 Børkop)
Rata Ruta part 2Double 25/50 BBBLandevejskroen 8544 Mrke
Forever Young Double 25/50 BBBBSneglehuset 5492 Vissenbjerg
Forfra bagfra Double 25/50 BBBBGo Dart 7000 Fredericia
JuniorDouble 25/50 BBBBBørkop Dart (7080 Børkop)
Mor´s DrengeDouble 25/50 BBBBEjby Dartforening (5592 Ejby)
NullerneDouble 25/50 BBBBByportens Bodega (8543 Hornslet)
PiP - Team LyndbyDouble 25/50 BBBBLille Pip 5592 Ejby
SpritterneDouble 25/50 BBBBSpor 3 8543 Hornslet
Team GrimbergenDouble 25/50 CRio Bravo 5800 Nyborg
Bodega tosserneDouble 25/50 CBodegaen 5560 Aarup
De 3 Sprøde MimseTøserDouble 25/50 CMadam Mim 8570 Trustrup
De røde ævlerDouble 25/50 CFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
HotteLottes teamDouble 25/50 CKahytten (7000 Fredericia)
Pink PantherDouble 25/50 CVesterkroen 6500 Vojens
Vi toDouble 25/50 CGo Dart 7000 Fredericia
Det Grå GuldDouble 25/50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Havnekroen SkagenDouble 25/50 C6Havnekroen 9990 Skagen
PiP - Damp på kroenDouble 25/50 C6Lille Pip 5592 Ejby
SCRUBANUBSDouble 25/50 C6The Last Waterhole (7100 Vejle)
Star Team EldrupDouble 25/50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Team ClassicDouble 25/50 C6Madam Mim 8570 Trustrup
Team fyr og flammeDouble 25/50 C6Sneglehuset 5492 Vissenbjerg
Bewes and ButtheadDouble 25/50 CCEjby Dartforening (5592 Ejby)
BIF-FCKDouble 25/50 CCKahytten (7000 Fredericia)
Fru Hansen og Dada Double 25/50 CCBørkop Dart (7080 Børkop)
L&L by BørkopDouble 25/50 CCBørkop Dart (7080 Børkop)
PiP - De hidsige kosteDouble 25/50 CCLille Pip 5592 Ejby
StjernerneDouble 25/50 CCHos Hermansen (5400 Bogense)
Vesterkro´ens oldboysDouble 25/50 CCVesterkroen 6500 Vojens
B. H. Maleren +/- 60Double 25/50 CCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
D/K Børkop dartDouble 25/50 CCCBørkop Dart (7080 Børkop)
Det grå guldDouble 25/50 CCCFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Ma-Re-CoDouble 25/50 CCCMadam Mim 8570 Trustrup
PiP - Lille Mus & Store MusDouble 25/50 CCCLille Pip 5592 Ejby
Poulsen og boberg Double 25/50 CCCBørkop Dart (7080 Børkop)
V og LDouble 25/50 CCCVores Bar (7100 Vejle)
BasserneDouble 25/50 CCCCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
De 2Double 25/50 CCCCVores Bar (7100 Vejle)
De nordiske vikingerDouble 25/50 CCCCKahytten (7000 Fredericia)
DE RØDE BANDITTERDouble 25/50 CCCCRoede Kro 5400 Bogense
Det farlige selskabDouble 25/50 CCCCVores Bar (7100 Vejle)
SkatterneDouble 25/50 CCCCBodegaen 5560 Aarup
Team TranbergDouble 25/50 CCCCPusterummet 6580 Vamdrup
Bagerens kagearme Double 25/50 CCCCCHoejfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
Black and WhiteDouble 25/50 CCCCCVesterkroen 6500 Vojens
GrumpyDouble 25/50 CCCCCHos Hermansen (5400 Bogense)
Knold og totDouble 25/50 CCCCCHos Hermansen (5400 Bogense)
leos legelandDouble 25/50 CCCCCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Mobo pludsDouble 25/50 CCCCCVores Bar (7100 Vejle)
Team M&M'sDouble 25/50 CCCCCBodega Uptown (6600 Vejen)
bossen og bumserneDouble 50/50 AAssens Dartklub 5610 Assens
OJ og hans 3 BallonerDouble 50/50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Olsen BandenDouble 50/50 AHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
Svinet & LærlingenDouble 50/50 ABørkop Dart (7080 Børkop)
T.P plus Double 50/50 ALandevejskroen 8544 Mrke
Team hhDouble 50/50 ABørkop Dart (7080 Børkop)
team møghundDouble 50/50 ASpor 3 8543 Hornslet
the danish vikingsDouble 50/50 AAssens Dartklub 5610 Assens
De 2 JægerDouble 50/50 BKahytten (7000 Fredericia)
De BlåstrivetDouble 50/50 BFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Det andet hold Double 50/50 BKahytten (7000 Fredericia)
K’ytterneDouble 50/50 BKahytten (7000 Fredericia)
Kylling og Co.Double 50/50 BHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
PiP - AmigosDouble 50/50 BLille Pip 5592 Ejby
SognevejensesserDouble 50/50 BÅkroen (8370 Hadsten)
Vb DrengeneDouble 50/50 BOrienten (7100 Vejle)
4-eyesDouble 50/50 BBSpor 3 8543 Hornslet
BlufferneDouble 50/50 BBVores Bar (7100 Vejle)
Jesper & Jesper Double 50/50 BBGo Dart 7000 Fredericia
Lille P & Rulle Double 50/50 BBByportens Bodega (8543 Hornslet)
OstehapsDouble 50/50 BBVores Bar (7100 Vejle)
Team HanegalDouble 50/50 BBVesterkroen 6500 Vojens
Viagra boysDouble 50/50 BBIF Centrum 8600 Silkeborg
VinduesviskerenDouble 50/50 BBByportens Bodega (8543 Hornslet)
Brian er den bedsteDouble 50/50 BBBHvide Sande Dart 6960 Hvide Sande
come onDouble 50/50 BBBBodegaen 5560 Aarup
De NøjsommeDouble 50/50 BBBAssens Dartklub 5610 Assens
FairnokDouble 50/50 BBBThyras Kilde (7080 Børkop)
KortklubbenDouble 50/50 BBBÅkroen (8370 Hadsten)
Team alphaDouble 50/50 BBBKupeen 5580 Nr. Aaby
Tean KnækpølseDouble 50/50 BBBVesterkroen 6500 Vojens
Thorsen og Trads Double 50/50 BBBVores Bar (7100 Vejle)
BasserneDouble 50/50 CÅkroen (8370 Hadsten)
Dig og mig Double 50/50 CLandevejskroen 8544 Mrke
GrinebidderneDouble 50/50 CVores Bar (7100 Vejle)
Idiotbarn og MorDouble 50/50 CLandevejskroen 8544 Mrke
SkærupDouble 50/50 CVores Bar (7100 Vejle)
Team rangle Double 50/50 CSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Tøserne Double 50/50 CGo Dart 7000 Fredericia
Asterix og ObelixDouble 50/50 C6Vesterkroen 6500 Vojens
Bh børkop dartDouble 50/50 C6Børkop Dart (7080 Børkop)
De ToDouble 50/50 C6Vesterkroen 6500 Vojens
De TosseDouble 50/50 C6Orienten (7100 Vejle)
Odgaard Double 50/50 C6Særslev Dartforening (5471 Søndersø)
PiraterneDouble 50/50 C6Ejby Dartforening (5592 Ejby)
SnapsepigerneDouble 50/50 C6Bodegaen 5560 Aarup
BJB Børkop DartDouble 50/50 C7Børkop Dart (7080 Børkop)
De RoyaleDouble 50/50 C7Den Roede Bodega 8960 Randers SO
Nøgendart SnartDouble 50/50 C7Landevejskroen 8544 Mrke
Pepsi MaxDouble 50/50 C7Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Pops og drengeneDouble 50/50 C7Kahytten (7000 Fredericia)
Team Bonnie & ClydeDouble 50/50 C7Ejby Dartforening (5592 Ejby)
Team HKDouble 50/50 C7Børkop Dart (7080 Børkop)
Cykkeltosserne Double 50/50 C8Spor 3 8543 Hornslet
De 2 muske 3Double 50/50 C8Kahytten (7000 Fredericia)
De 2 S’erDouble 50/50 C8Landevejskroen 8544 Mrke
De Fortabte SutterDouble 50/50 C8Madam Mim 8570 Trustrup
Hulla BalluDouble 50/50 C8Orienten (7100 Vejle)
Mor med mereDouble 50/50 C8Bodega Uptown (6600 Vejen)
The Big BoysDouble 50/50 C8Vores Bar (7100 Vejle)
CaroleDouble 50/50 CCÅkroen (8370 Hadsten)
DDJDouble 50/50 CCBørkop Dart (7080 Børkop)
De blå uglerDouble 50/50 CCFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
De tre musketerDouble 50/50 CCÅkroen (8370 Hadsten)
Musse og wonderwoman Double 50/50 CCHavnekroen 9990 Skagen
Team BøgvadDouble 50/50 CCVores Bar (7100 Vejle)
Team rose´Double 50/50 CCKahytten (7000 Fredericia)
B.H. Maleren 6Double 50/50 CCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
De lyserøde prinsesserDouble 50/50 CCCFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Det er for sjovtDouble 50/50 CCCVores Bar (7100 Vejle)
Det er os der grinerDouble 50/50 CCCGo Dart 7000 Fredericia
Fru Hansen og DadaDouble 50/50 CCCBørkop Dart (7080 Børkop)
Søde TøserDouble 50/50 CCCVesterkroen 6500 Vojens
Øb og BøvDouble 50/50 CCCLandevejskroen 8544 Mrke
De nyeDouble 50/50 CCCCGo Dart 7000 Fredericia
Det blandede guldDouble 50/50 CCCCVesterkroen 6500 Vojens
DjDouble 50/50 CCCCOrienten (7100 Vejle)
GindamerneDouble 50/50 CCCCBørkop Dart (7080 Børkop)
Mim og Merlin Double 50/50 CCCCByportens Bodega (8543 Hornslet)
RødemorDouble 50/50 CCCCRde Kro 5400 Bogense
Team NielsenDouble 50/50 CCCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
BrilleaberneDouble 50/50 CCCCCGo Dart 7000 Fredericia
DARTWADERDouble 50/50 CCCCCKahytten (7000 Fredericia)
Dum og DummereDouble 50/50 CCCCCVesterkroen 6500 Vojens
PYTDouble 50/50 CCCCCThyras Kilde (7080 Børkop)
SpasserneDouble 50/50 CCCCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
strits avls tøserDouble 50/50 CCCCCAssens Dartklub 5610 Assens
TordentøserneDouble 50/50 CCCCCHavnekroen 9990 Skagen
Alt Fredericia/Vejle BBørkop Dart (7080 Børkop)
Cocio DrengeneFredericia/Vejle BKlodsHans (7000 Fredericia)
De udstødteFredericia/Vejle BBørkop Dart (7080 Børkop)
Handicap Fredericia/Vejle BHos Ellen 7000 Fredericia
Tinsoldaterne Fredericia/Vejle BGo Dart 7000 Fredericia
Det er for sjovtFredericia/Vejle CVores Bar (7100 Vejle)
De classic tøserFredericia/Vejle CThe Last Waterhole (7100 Vejle)
De seje mødreFredericia/Vejle CLumskebugten (7100 Vejle)
God SidsteFredericia/Vejle COrienten (7100 Vejle)
GPS FejlFredericia/Vejle CGo Dart 7000 Fredericia
Ild og vand Fredericia/Vejle CThe Last Waterhole (7100 Vejle)
Team Lumskeboy'sFredericia/Vejle CLumskebugten (7100 Vejle)
ADHDFredericia/Vejle CCOrienten (7100 Vejle)
Den gyldne PilFredericia/Vejle CCOrienten (7100 Vejle)
Fejl 40Fredericia/Vejle CCOrienten (7100 Vejle)
SCRUBANUBSFredericia/Vejle CCThe Last Waterhole (7100 Vejle)
SvampebobFredericia/Vejle CCThe Last Waterhole (7100 Vejle)
Team AurboFredericia/Vejle CCGo Dart 7000 Fredericia
Bossen og BumsenFyn BEjby Dartforening (5592 Ejby)
De rødeFyn BFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
JBS Fyn BKupeen 5580 Nr. Aaby
M & NFyn BBodegaen 5560 Aarup
SD HF Fyn BSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Team BullFyn BKupeen 5580 Nr. Aaby
En alm. og en Classic Fyn BBEjby Dartforening (5592 Ejby)
Fasandræberne Fyn BBSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
PiP - Lorte værtshusFyn BBLille Pip 5592 Ejby
Robin HoodFyn BBHjfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
SneglenFyn BBSneglehuset 5492 Vissenbjerg
Team kølFyn BBHjfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
come onFyn BBBBodegaen 5560 Aarup
Dream team Fyn BBBSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Kongen og knægtenFyn BBBRoede Kro 5400 Bogense
SD JægerneFyn BBBSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
SD MånerneFyn BBBSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Store mænd med pileFyn BBBHos Hermansen (5400 Bogense)
2x HansenFyn CRoede Kro 5400 Bogense
PantertanterFyn CHos Hermansen (5400 Bogense)
Røde mixFyn CRoede Kro 5400 Bogense
Team 3 MMFyn CKupeen 5580 Nr. Aaby
TomgangFyn CHjfyns E-dart 5492 Vissenbjerg
Triple SFyn CRde Kro 5400 Bogense
TosserFyn CCEjby Dartforening (5592 Ejby)
MaybeFyn CCEjby Dartforening (5592 Ejby)
PiP - Målmand & FrueFyn CCLille Pip 5592 Ejby
Røde m&m’sFyn CCRoede Kro 5400 Bogense
Sd dublo Fyn CCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Team ToyotaFyn CCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
De dårligeFyn CCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
BjørnebrødreFyn CCCRde Kro 5400 Bogense
Lille, mellem, og storFyn CCCEjby Dartforening (5592 Ejby)
MiniFlipsFyn CCCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
SieversFyn CCCRde Kro 5400 Bogense
strits avls tøserFyn CCCAssens Dartklub 5610 Assens
Team Rose’ Fyn CCCHos Hermansen (5400 Bogense)
2 Korte 1 LangTrio AGo Dart 7000 Fredericia
4 Nielsen´sTrio AEjby Dartforening (5592 Ejby)
Kortklubben + 2Trio AÅkroen (8370 Hadsten)
Mørke EliteTrio ALandevejskroen 8544 Mrke
SD Morud dartTrio ASærslev Dartforening (5471 Søndersø)
SD WikingsTrio ASærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Team TryllejuiceTrio ASpor 3 8543 Hornslet
Hos Ellen Trio BHos Ellen 7000 Fredericia
Malaco godt og blandet Trio BGo Dart 7000 Fredericia
Olsen BandenTrio BVesterkroen 6500 Vojens
PiP - 50/50Trio BLille Pip 5592 Ejby
spor trioTrio BSpor 3 8543 Hornslet
United colors of HarndrupTrio BFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
WONDERBOYS Trio BSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
B.H. MalerenTrio CEjby Dartforening (5592 Ejby)
Dark GirlsTrio CLandevejskroen 8544 Mrke
De fantastike femTrio CÅkroen (8370 Hadsten)
Flips tøserTrio CSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Kedde´s tøserTrio CVesterkroen 6500 Vojens
Smadre holdTrio CVIVE IF 9560 Hadsund
Team RetardoTrio CEjby Dartforening (5592 Ejby)
De 3 sild Trio CCLandevejskroen 8544 Mrke
De tre SmølferTrio CCVesterkroen 6500 Vojens
Girlpower Trio CCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
Prinsessen og de to hyrderTrio CCVesterkroen 6500 Vojens
Smilehullerne Trio CCGo Dart 7000 Fredericia
Spice Girls Trio CCGo Dart 7000 Fredericia
Øb og BøvsTrio CCLandevejskroen 8544 Mrke
De brogede bolcherTrio CCCFHIF (Fjelsted/Harndrup Idrætsforening) (5463 Harndrup)
Poulsen Trio CCCBørkop Dart (7080 Børkop)
Røde 1-2-3-4Trio CCCRoede Kro 5400 Bogense
Team Hadouken Trio CCCByportens Bodega (8543 Hornslet)
Team UnderbergTrio CCCByportens Bodega (8543 Hornslet)
TivolidartTrio CCCSærslev Dartforening (5471 Søndersø)
AakroensesserTrio CCCÅkroen (8370 Hadsten)
Mor med mereVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team BasseVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team LutonVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team ThilVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
Team t-oVejen BBodega Uptown (6600 Vejen)
De GamleVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
De Super HeldigeVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
DollerupVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Os fra LindknudVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team JikuVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
Team Lo-RiVejen CBodega Uptown (6600 Vejen)
De 2 skøreØstjylland Landevejskroen 8544 Mrke
Den bette og den rødeØstjylland Spor 3 8543 Hornslet
DSB SIT Østjylland Black Bulls Dart 8400 Ebeltoft
Flufferen og Pepe le pewØstjylland Byportens Bodega (8543 Hornslet)
Mimse og MamseØstjylland Madam Mim 8570 Trustrup
Rata RutaØstjylland Landevejskroen 8544 Mrke

Tilmelding ny sæson – deadline 13. august

Tilmelding til den nye sæson er nu åben, og deadline for tilmelding er 13. august.
Husk at nye spillere SKAL have indspillet gyldig rating inden deadline. Guiden til det findes her.
Turneringen starter i uge 36 (mandag 4. sept).

Vi har til den kommende sæson følgende vigtige ændringer:

1) I stedet for at tilvælge 2 datoer til hjemmekampe, så kan man i år fravælge én dag man ikke ønsker at spille.
Ændringen er nødvendig, da programplanlægningen er blevet ekstrem kompleks med mange hensyn der skal tages.
Man kan max fravælge én dag, og således accepteres det at kampene kan placeres på de øvrige 4 dage.
Kan man alle 5 dage, så venligst lad vær med at fravælge nogen dag.
Har man derudover særlige ønsker, så kan de skrives i kommentar-feltet ved tilmelding, men vi kan på ingen måder garantere at ønskerne efterkommes.

2) Trio rækkernes format ændres fra 25/50 Bulls Eye til 50/50 Bulls Eye.

3) Med ændringen af Trio, så åbnes der for en ny Remote doublerække med 25/50 Bulls Eye til dem som stadig ønsker at spille det format.
Dermed er der i alt 3 forskellige Remote rækker, og det er tilladt at tilmelde sig alle 3 rækker. (Er man på flere hold, så henstiller vi kraftigt til at man sørger for at have reserver på holdet.)
Vær OBS på at tilmelde jer korrekt række ved tilmelding i drop down-menuen.

4) Tilmeldingsgebyr kan fremadrettet betales online med betalingskort. Der er link til online betaling på tilmeldingssiden. Der kan også betales med bankoverførsel.

 

Slutratings Forår 2023

OBS: Ratings opdateret 1. august. De forrige var fejlbehæftede da vi manglende alle spil fra forårets BB-række.
Fejlen vedrører derfor kun de spillere som har spillet i Remote BB.

Her er endelige samlede ratings på tværs af alle ligaer for foråret 2023.
Ratings herunder er opdateret efter stævnerne på Munkebjerg, og er dermed de ratings der bruges til rækkeinddeling efterår 2023.
De spillere som måtte have spillet færre end 3 kampe i foråret, og hvor vi dermed skal bruge rating fra efteråret (evt i kombination med foråret) er ikke listet herunder. Kontakt os hvis du har brug for at kende din rating.
Nye spillere til efteråret skal følge denne guide for at etablere en ny rating.

PlayerMPR
Albert Vesterskov1.76
Alex Adam Naesby3.08
Alex Revsbeck1.76
Alexander Clausen1.38
Allan Andreasen3.03
Allan Nielsen1.03
Anders Egebjerg2.24
Anette Pedersen1.64
Anette Stoffers1.13
Anita Bruun1.71
Anita Krarup Moeller1.37
Anita Schmidt1.78
Anja Folmann2.05
Annbritt Olsen2.04
AnnChristina Rasmussen1.79
Anne Edelstein1.25
Annemarie Justesen1.47
Annemarie Madsen1.28
AnneMarie Nielsen1.31
Annemarie Plougheld2.49
AnneMette Hansen1.48
Annika Stenmann0.90
Arne Poulsen2.03
Asger Hansen2.13
Benjamin Hedensted2.20
Benjamin Schultze2.16
Benny Rasmussen1.93
Benny Stig Jensen2.06
Bent Bossen1.91
Bent Erik Hoejhus3.98
Bent Laerkegaard1.51
Bent Mejlby0.94
Berit Naesby1.99
Berit Pedersen1.54
Betina Andersen1.65
Bettina Hedensted3.02
Birthe Christoffersen1.21
Bjarne Rosenvinge1.51
Bjoern Sarup1.23
Bo Christiansen1.75
Bo Maler Hermansen1.10
Brian Andersen2.57
Brian Bjerg Hansen1.93
Brian Engholm2.63
Brian Kristiansen2.11
Brian Kuhre2.00
Brian Nielsen3.63
Brian Nybo3.25
Brian Pedersen2.35
Brian Rasmussen1.94
Brian Sievers2.06
Brian Sivertsen1.83
Buller Lykke3.21
Camilla Jakobsen2.31
Camilla Jensen1.43
Camilla Sander1.11
Carina Nydam Jensen1.55
Carl Henrik Hansen3.90
Carsten Faeste2.73
Carsten Lund2.00
Carsten Nielsen2.42
Carsten Aagaard3.41
Casper Frank2.08
Celina Hansen1.95
Charlotte Andersen2.25
Charlotte Aurbo1.84
Charlotte Mulvad1.77
Charlotte Rasmussen1.56
Charlotte Sievers1.44
Christian Maersk1.71
Christian Nielsen2.91
Christian Stroem2.08
Claus Andersen2.94
Claus Boerre2.24
Claus Frederiksen1.99
Claus Jespersen2.02
Claus Rasmussen1.70
Claus Roende Andersen2.09
Claus Wad Sorensen2.51
Conny Sander1.36
Dan Pedersen1.76
Dan Skov2.71
Daniel Andersen2.33
Daniel Hansen2.85
Daniel Jensen2.22
Daniel Marten2.36
Daniel Mejlvang2.16
Daniel Revsbeck1.69
Daniel Reynberg2.64
Danni Oerum1.19
Dennis Bang1.99
Dennis Madsen2.05
Dennis Skov2.03
Didde Christensen1.88
Dorte Boegvad Iversen1.52
Dorte Johnsen1.35
Dorte Rasmussen2.15
Dorthe Hansen1.58
Emil Pedersen1.75
Erling Odgaard1.93
Esben Nielsen2.20
Fie Olsen1.54
Find Thomsen2.06
Finn Andersen2.55
Flemming Andersen1.80
Flemming Boberg2.17
Flemming Jorgensen1.69
Frank Nielsen1.63
Frants Oeksnebjerg1.59
Frederik Pedersen3.28
Frederikke Havshoej Larsen1.28
Freja Andersen1.25
Gitte Beck1.88
Gitte Hedensted1.47
Gitte Nykjaer1.28
Gitte Pedersen1.60
Grace Koch1.66
Gunn Kaspersen1.98
Hanne Andersen1.44
Hanne Rasmussen1.73
Hanne Schoen1.55
Hans Andersen1.60
Hans Christian Larsen1.44
Hans Sommer2.11
Heidi Andersen1.44
Heidi Revsbeck1.65
Heine Glanz2.13
Heino Laprath2.56
Helene H Jensen1.73
Helle Kolbech1.22
Helle Rasmussen1.72
Henning Andersen1.09
Henning Henriksen2.01
Henning Madsen1.94
Henning Steffensen2.77
Henriette Jensen1.33
Henriette K Nielsen1.44
Henrik Bimse Kreutzfeld3.87
Henrik Guldbrandt2.26
Henrik Jensen2.84
Henrik Klint2.55
Henrik Kristensen2.22
Henrik Madsen1.94
Henrik Malmgren2.40
Henrik Noergaard1.37
Henrik Rasmussen2.30
Henrik Reus2.28
Hjalte Sievers1.54
Haakon Helling4.01
Ib Hansen2.54
Ib Jessen1.60
Ib Rasmussen2.59
Ingeborg Soerensen1.70
Inger Skov1.82
Ingmar Oergaard1.97
Ivan Udsen1.67
Jacob Bjoern Hansen2.36
Jacob Hansen1.54
Jakob Enevoldsen1.44
Jakob Hansen2.52
Jakob Laursen2.62
Jakob Petersen2.55
Jan Eldrup2.27
Jan Hansen2.82
Jan Jensen2.69
Jan Kirkeby1.87
Jan Refer1.90
Jan Sjoholm2.86
Jane Lindholm1.43
Jann Rasmussen2.88
Janne Andersen1.23
Janni Sivertsen1.20
Jannick Johansen2.10
Jannick Lyndby2.15
Jannie Kjaer1.34
Jannik Jensen3.13
Jarl Johannesen2.47
Jeanette Pedersen2.39
Jeanette Rasmussen1.51
Jens Erik Baek1.96
Jens Tegner1.83
Jesper Adsersen2.13
Jesper Hansen3.31
Jesper Jensen1.83
Jesper Rasmussen2.51
Jesper Rene Jensen1.72
Jesper Sievers1.73
Jesper Soerensen2.80
Jesper Thams1.68
Jette Pedersen1.85
Jim Hovgaard1.91
Jim Jensen1.45
Jimmi Bertelsen2.41
Jimmi Henningsen2.60
Jimmy Christensen3.22
Joakim Goehns1.85
Joan Pedersen1.64
Joan Sievers1.52
Joergen Greve1.74
Joergen Krab2.63
Johan Henriksen1.50
John Kejlstrup1.74
John Larsen1.96
John Soerensen2.09
Johnny Christensen1.07
Johnny Hansen2.22
Johnny Joergensen2.31
Johnny Johansen1.74
Johnny Poulsen1.84
Jonas Andresen1.54
Jonas Eldrup1.56
Jonas Hansen1.96
Jonas Nordtorp1.28
Jordan Hartvigsen1.96
Julie Sander Jensen1.29
June Jensen1.70
Justin Thurley3.64
Jwan Sido1.43
Jytte Pedersen1.75
Kaj Kromann1.71
Kaj Smedegaard1.88
Karin Nielsen1.91
Karina Boisen1.19
Karina Rise1.37
Karis Mikkelsen1.05
Karsten Oergaard1.82
Karsten Olsen1.15
Kasper Hansen2.38
Kasper Loevig2.58
Kasper Reus2.28
Kasper Rise1.66
Keld Bager1.88
Kenneth Aurbo1.99
Kenneth Olsson1.76
Kent Andersen1.32
Kevin Nielsen2.86
Kim Feddersen2.45
Kim Holton2.57
Kim Kiel2.79
Kim Povlsen2.17
Kim Remi Andersen2.21
Kim Ulf Rasmussen1.71
Kirstine Hjelholt1.46
Kjeld Johnsen1.50
Klaus Krop1.46
Klaus Nielsen1.93
Knud Erik Pedersen2.56
Kristian Kjaer1.48
Kristian Sparvath1.40
Kristoffer Lahn1.52
Krystian Pajak2.52
Kurt Thomsen1.52
Lars Andersen2.47
Lars Hahn2.11
Lars Hoej2.67
Lars Jensen2.72
Lars Noergaard1.81
Lars Ommestrup2.01
Lars Pedersen2.35
Lars Rasmussen2.11
Lars Taxa Andersen2.93
Lasse Lykke Mortensen2.33
Laurits Lauritsen2.20
Laurits Oestergaard2.99
Laurits Rud2.51
Leif Rasmussen1.90
Lena Toft1.32
Lene Andresen1.67
Lene Pedersen2.04
Lene Thielsen1.28
Lenette Merrill1.60
Linda Kaufmann1.89
Linda Ullerup2.10
Line Schougaard1.77
Linette Hansen1.48
Linnea Jensen1.95
Lisa Jensen1.47
Lisbeth Nielsen1.44
Lone Kristensen1.26
Lone Rosenvinge1.23
Lonni Pedersen1.69
Lotta Loevstedt1.42
Lotte Hansen1.51
Louise Schmidt1.91
Lucas Bertelsen2.81
Mads Greve1.78
Mads Moeller2.22
Mads Poulsen2.25
Mads Revsbeck1.94
Mai Eriksson1.33
Maja Stegoe1.76
Majken Lea1.94
Marcin Jastrzemski2.63
Maria Benkjaer Hansen1.71
Maria Lehnskov1.69
Marianne Linnet1.86
Marianne Ravn1.88
Marie Schougaard1.44
Marlene Odgaard1.75
Martin Andersen1.75
Martin Bach Frederiksen2.45
Martin Hansen2.91
Martin Hansen2.54
Martin Larsen2.69
Martin Simonsen2.87
Martin Westergaard2.02
Mathilde Hermansen1.62
Max Nielsen1.67
Maya Hansen1.73
Mette Hansen1.70
Mette Nielsen1.41
Mia Jensen1.18
Mia Laursen1.89
Michael Blom1.82
Michael Boesgaard1.87
Michael Celik Joergensen1.85
Michael Egeberg2.19
Michael Erdmann1.69
Michael Goegsig3.86
Michael Jensen2.02
Michael Kok Hansen1.71
Michael Pedersen2.15
Michael Rasmussen3.56
Michael Rene Schmidt1.93
Michael Schmidt2.08
Michael Villumsen2.71
Michael VVS Jensen1.47
Michal Sliwowski2.76
Michele Stage1.84
Michelle Soerensen2.14
Mikael Bo Hansen1.59
Mikael Stage2.35
Mike Hansen2.41
Mikkel Andersen2.06
Mikkel Andersen2.15
Mikkel Stage1.83
Miriam Bertelsen1.68
Mogens Pedersen1.38
Morten Andersen2.62
Morten Guttroff1.85
Morten Konradsen2.81
Morten Nymann2.47
Morten West2.40
Nadja Hansen1.50
Nanna Nyborg2.02
Nanna Pyrmont1.15
Nette Birk1.96
Nicki Heine3.97
Nicki Kristensen2.31
Nicklas Fuglsang1.50
Nicolai Moeller1.76
Niels Rathleff Jensen1.99
Niels Vith1.66
Nikoline Engberg1.57
Niller Soerensen1.54
Nils Hansen1.46
Nina Pedersen1.67
Ole Jensen2.78
Ole Madsen1.54
Ole Munk2.99
Ole Olesen2.26
Ole Post Hansen1.65
Ole Soedergren2.36
Ole T Jensen2.82
Oliver Bertelsen1.82
Oliver Naesby1.92
Oliver Schmidt1.82
Otto Andersen1.47
Paw Brun2.48
Peder Hansen1.90
Peder Hoej3.33
Per Hendriksen2.26
Per Israelsen3.41
Per Jensen2.71
Per Kjaergaard2.09
Pernille Filipsen1.86
Pernille Wulff1.45
Peter Balslev1.78
Peter Elvekjaer1.47
Peter Freuchen1.94
Peter Helager2.76
Peter Holm2.22
Peter Olsen2.68
Pia Boegvad1.59
Pia Chrone1.28
Pia Nielsen1.49
Pia Sport1.26
Polle Soerensen2.12
Poul Degn2.18
Rasmus Pedersen4.05
Rene Carlsen2.39
Rene Helmer2.86
Rene Hoffensitz2.81
Rene Holm1.95
Rene Petersen1.53
Rikke Hansen1.61
Rikke Soerensen1.15
Roald Johansen3.35
Ronni Oestergaard1.52
Ronni Pedersen1.45
Ronnie Feldfos1.48
Ronny Ranck1.92
Rosa Nielson1.58
Rosario Nielsen1.88
Rune Ekvang3.33
Sabrina Hansen1.07
Sanne Birk Pedersen1.88
Sean Morley Wurtz1.95
Simon Bentzen2.21
Simon Johansen2.68
Simon Lyndby2.95
Simon Sayilgan2.45
Simon Schulz1.90
Simon Svenningsen2.49
Simone Hansen1.20
Soeren Due2.13
Soeren Kloeve1.83
Soeren Meineche1.83
Soeren Skjoldhoej2.83
Solvej Soerensen1.29
Sonja Hansen1.47
Sonni Soerensen3.33
Steen Jensen2.60
Stefan Boegvad1.52
Stefan Koch2.36
Stefan Larsen2.72
Steffen Christiansen2.95
Steffen Skov2.63
Stine Kaaris0.85
Sune Madsen1.66
Susanne Johansen1.68
Susanne Kristensen1.36
Svend Joergensen1.69
Svend Knuhtsen1.49
Tanja Hansen1.50
Tanja Heeddegaard1.94
Thania Andersen1.53
Theis Lykke2.60
Thomas Bjerg2.14
Thomas Hansen1.67
Thomas Kjaer1.98
Thomas Kristensen2.63
Thomas List1.35
Thomas Ljungmann2.61
Thomas Lomholdt2.92
Thomas Nielsen1.67
Thomas Schmidt3.21
Thomas Skovbo Andersen1.66
Thomas Top2.15
Thomas Truelsen2.11
Thomas Tun Andersen2.77
Thorbjoern Nielsen0.99
Tina Bach1.69
Tina Holse Larsen1.25
Tom Kissov2.03
Tommy Dideriksen2.86
Tommy Jensen1.91
Tommy Johansen2.30
Tommy Trix2.44
Tonni Soerensen3.18
Torben Jakobsen2.88
Torben Jepsen1.49
Torben Pedersen1.45
Torben Schneider2.77
Trine Block1.90
Trine Larsen1.80
Trine Wulff Hansen1.18
Ulf Jepsen2.41
Ulrich Andreasen1.89
Ulrik Dideriksen2.45
Ulrik Ragnsvald2.04
Villy Hermansen1.80
Vivi Johansen1.36
Vivi Juhl1.52
Vivi Olsen1.30
Yvonne Andersen1.77